Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o. działające w branży ciepłowniczej od 58 lat !!! Pragnie przypomnieć Państwu o szerokim wachlarzu usług związanych również z eksploatacją węzłów ciepłowniczych i kotłowni gazowych.

To co ważne, to co możemy zaoferować:

Bezpieczeństwo

Każda instalacja gazowa, wymaga dbałości o jej stan techniczny

 • Okresowa kontrola instalacji gazowej (wykrywacz gazu) i instalacji alarmowej detekcji gazu
 • Zabezpieczenie urządzeń kotłowni w sytuacjach awaryjnych
 • Bieżące czuwanie nad prawidłową eksploatacją urządzeń kotłowni
 • Dbałość o terminowość przeglądów zewnętrznych (badanie kominiarskie, środowiskowe, elektryczne, UDT)

Optymalna sprawność, niższe koszty

Optymalne ustawienie urządzeń grzewczych pozwala zaoszczędzić nawet 30 % kosztów.

 • Dostosowania temperatury czynnika grzewczego do zmian pogodowych
 • Dbałość o właściwe funkcjonowanie urządzeń pomiarowych
 • Odpowietrzanie instalacji z poziomu kotłowni

Przedłużona żywotność urządzenia grzewczego
Wysoki koszt zakupu staje się opłacalny przy jak najdłuższej eksploatacji.

Przedłużona żywotność kotłowni
Koszt kotłowni jak wiadomo jest wysoki stąd warto pomyśleć o jak najdłuższej jej pracy

 • Bieżące sprawdzanie parametrów pracy kotłowni i przekazywanie ich właścicielowi w postaci okresowych raportów w książce pracy kotłowni
 • Cykliczne kontrole stacji chemicznego uzdatniania wody
 • Dbałość o czystość i przepustowość filtrów na wszystkich instalacjach
 • Kontrola i typowanie urządzeń wadliwych do wymiany lub remontu

Wygoda

Nie musisz się znać na obsłudze kotłowni żeby z niej korzystać

 • Uruchomienie i włączenie kotłowni w zależności od potrzeb i dyspozycji właściciela
 • Usuwanie usterek kotłowni w nagłych przypadkach (Pogotowie 24h)
 • Doradztwo i pomoc w wyborze kupna nowych urządzeń kotłowni
 • Możliwość zamontowania systemu powiadamiania o awariach, pozwalającego na natychmiastową reakcję obsługi.

Okresowa eksploatacja węzła ciepłowniczego:

 • uruchamianie i wyłączanie węzła w zależności od potrzeb i dyspozycji ZLECENIODAWCY
 • utrzymywanie parametrów wyjściowych czynnika grzewczego, zgodnie z ustalonymi parametrami
 • uzupełnianie zładów grzewczych w węzłach
 • sprawdzenie i zapisanie parametrów pracy węzłów przy każdej wizycie na obiekcie
 • kontrola fizykochemiczna parametrów wody w instalacji CO – dwa razy w roku
 • czyszczenie filtrów siatkowych na instalacji wodnej oraz odmulacza na instalacji CO – jeden raz na kwartał
 • założenie i prowadzenie książki pracy węzła ciepłowniczego
 • korekty regulacyjne przepływu, temperatury i ciśnienia
 • kontrola techniczna urządzeń pomiarowych
 • typowanie urządzeń do wymiany i remontów kapitalnych do wykonania przez ZLECENIODAWCĘ
 • odpowietrzanie instalacji CO z poziomu węzła
 • bieżące czuwanie nad bezpieczną pracą
 • zabezpieczenie urządzeń węzła w sytuacjach awaryjnych
 • całodobowe zabezpieczenie pracy węzła w formie pogotowia technicznego
 • utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń węzła
 • całodobowe zabezpieczenie pracy kotłowni w formie pogotowia technicznego
 • utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń kotłowni
 • przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej 1 raz na kwartał

Przegląd okresowy węzła cieplnego polega głównie na:

 • kontroli pracy układów stabilizacji ciśnienia zładu c.o.
 • kontroli parametrów pracy węzła
 • kontroli nastaw sterowników węzła cieplnego
 • kontroli urządzeń pomiarowych
 • czyszczenie filtrów w obiegu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym
 • odpowietrzenie instalacji węzła cieplnego ( konieczna aparatura umożliwiająca wykonanie usługi)
 • kontroli i typowaniu urządzeń uszkodzonych do wymiany lub remontu
 • kontroli stanu technicznego wymienników oraz pozostałych urządzeń węzła cieplnego
 • inne, dodatkowe usługi( konserwacja instalacji, usuwanie drobnych przecieków instalacji c.o. i c.w.u. płukanie chemiczne wymienników, uzupełnienie zładów po usunięciu przecieków i inne)

Dzięki okresowym przeglądom technicznym węzła, zyskasz:

Bezpieczeństwo
Każda instalacja c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym wymaga dbałości o jej stan techniczny.
Okresowa kontrola i stały serwis zapobiegające stratom cieplnym, i co najważniejsze awariom.

Optymalna sprawność, niższe koszty
Optymalne ustawienie urządzeń grzewczych pozwala zaoszczędzić nawet do 30 % kosztów.

Przedłużona żywotność węzła cieplnego
Koszt węzła cieplnego jest wysoki stąd warto pomyśleć o jego jak najdłuższej pracy.

Wygoda
Nie musisz się znać na obsłudze węzła cieplnego żeby z niego korzystać. Obsługa urządzenia przez pracowników OPEC gwarantuje właściwy sposób użytkowania.

Podpisz z OPEC całoroczną umowę eksploatacji Twojego węzła.

Chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje ?
Skontaktuj się z pracownikami Zakładu Energetyki Cieplnej
Tel: 58 62 73 912
j.giedrojc@opecgdy.com.pl

Chcesz skorzystać z usługi przeglądu technicznego węzła cieplnego wypełnij formularz:
Zlecenie usługi przeglądu technicznego węzła cieplnego


Dlaczego OPEC?

Przy wyborze firmy zajmującej się eksploatacją Państwa kotłowni ważne jest aby była to firma z doświadczeniem, odpowiednimi uprawnieniami i dysponująca dostatecznie dużą ilością pracowników i zapleczem maszynowym.

Zajmujemy się eksploatowaniem kotłowni gazowych od 1994 roku. Obecnie eksploatujemy blisko 80 kotłowni gazowych i olejowych o mocach od 40 do 1 950kW na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa. Naszymi klientami są: banki, uczelnie, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadającą takie uprawnienia jak:

 • Uprawnienia eksploatacyjne  typu „D”, „E”, „SEP”.
 • Uprawnienia firmy Gazex do przeglądu systemów bezpieczeństwa instalacji gazowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje potwierdzone świadectwami z odbytych szkoleń w takich firmach jak: De Dietrich, Viessmann, Weishaupt, Giersh, Danfoss, Grundfos
 • W OPEC funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach  ISO: 9001, 14001 i 18001

Dodatkowych informacji dotyczących usług eksploatacji kotłowni udziela:

Zakład Eksploatacji Kotłowni Gazowych
tel. 58 66 72 649
mail: m.wozniarski@opecgdy.com.pl