Biuro Obsługi Klienta BOK

W Biurze Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie uzyskasz m.in. informację o:

  • trybie zawierania umów sprzedaży ciepła
  • możliwości montażu urządzeń pomiarowych
  • podpisaniu umowy sprzedaży ciepła
  • aktualnej taryfie dla ciepła
  • ustalaniu mocy zamówionej
  • swojej fakturze za ciepło

e-mail. bok@opecgdy.com.pl

infolinia. 0 800 380 006 (bezpłatna)

tel. (58) 627-39-62

Dział Strategii Rynkowej i Usług

W Dziale Strategii Rynkowej i Usług osobiście lub telefonicznie uzyskasz m.in. informację o:

  • terenie, na którym funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza OPEC
  • szacunkowe odległości budynku od miejskiej sieci cieplnej OPEC
  • procedurze przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • szacunkowych kosztach eksploatacji

e-mail: strategia@opecgdy.com.pl

tel. (58) 62 73 928/931