W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż kotła WR8 wraz z robotami towarzyszącymi prowadzonymi w ramach modernizacji kotła WR5 w ciepłowni Nanice w Wejherowie” Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia ogłasza dialog techniczny

 

Drukuj