W poniedziałek 29 listopada br. odbyło się specjalne posiedzenie Rady Nadzorcze OPEC, podczas którego został powołany nowy Prezes Spółki. Stery władzy w gdyńskim ciepłownictwie przejął  Wojciech Folejewski, który wcześniej przez ponad 4 lata pracował w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni, najpierw jaka zastępca dyrektora, a od 2019 roku  pełnił funkcję Dyrektora ZDiZ.

Nowy Prezes OPEC objął funkcję po Januszu Różalskim, dla którego koniec kadencji zbiegł się z przejściem na emeryturę. „Cieszę się, że zostałem obdarzony zaufaniem właścicieli, czyli samorządowców z Gdyni, Rumi i Wejherowa. Przejmuję zarządzanie spółką w szczególnym momencie, w szczycie pandemii, dlatego pragnę zapewnić odbiorców ciepła OPEC, że ciągłość dostaw przebiega sprawnie i bez zakłóceń. Weszliśmy w sezon zimowy i teraz absolutnym priorytetem jest dla mnie dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, w celu zabezpieczenia wystarczających zasobów ludzkich do sprawnego zaopatrywania naszych odbiorców”. - mówi Wojciech Folejewski.

Wojciech Folejewski nie wywodzi się z branży ciepłowniczej, ale jego niewątpliwie mocną stroną jest bardzo duże doświadczenie menadżerskie. W latach 90. pracował m.in. w firmach BAT i NETIA. W latach 2008-2012 był dyrektorem operacyjnym spółki PL.2012, uczestnicząc w przygotowaniach Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W 2014 r. był członkiem zarządu ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe, a następnie pracował w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. W Gdyni, jako pełnomocnik prezydenta do spraw przygotowania i wdrożenia reformy jednostek administrujących zasobem mieszkaniowym miasta, koordynował proces reorganizacji jednostek ABK i stworzenia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Od 2017 zatrudniony w ZDIZ w Gdyni na stanowisku zastępcy dyrektora, od2019 – na stanowisku dyrektora ZDiZ.

W tym roku gdyński OPEC obchodzi Jubileusz 60-lecia działalności. Przed firmą szereg działań związanych z transformacją w branży energetycznej, ograniczaniem śladu węglowego i szukaniem alternatywnych możliwości produkcji ciepła. To jedne z najważniejszych wyzwań, które stoją przed nowym prezesem OPEC.