Zamówienia publiczne

Dialog techniczny w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych”

W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych” Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia ogłasza dialog techniczny Informacja o dialogu technicznym Załączniki do Informacji o dialogu technicznym Protokół z dialogu technicznego