Archiwum zamówień

Zakup zaworów kulowych

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup zaworów kulowych Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki nr 1-3 do SIWZ Informacja o modyfikacji z dn. 11.10.2018r. SIWZ – modyfikacja z dn. 11.10.2018r. Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup zaworów kulowych […]

Zakup odzieży roboczej

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup odzieży roboczej Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup odzieży roboczej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o udzieleniu zamówienia na Zakup odzieży roboczej Ogłoszenie […]

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000,00 PLN w kolejnych trzech latach wraz z obsługą rachunku bankowego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000,00 PLN w kolejnych trzech latach wraz z obsługą rachunku bankowego Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki nr 1-15 do SIWZ Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – 21.09.2018r. Modyfikacja z dnia 21.09.2018r. Wyjaśnienia z […]

Zakup kształtek stalowych i mosiężnych

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup kształtek stalowych i mosiężnych Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki nr 1-4 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup kształtek stalowych i mosiężnych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o udzieleniu zamówienia […]

Zakup materiałów biurowych

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na  Zakup materiałów biurowych Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki  nr 1-4 do SIWZ Modyfikacja z dnia 16.08.2018 r. SIWZ po modyfikacji z dnia 16.08.2018 r. Załączniki nr 1-3 do SIWZ po modyfikacji z dnia 16.08.2018 r. Modyfikacja z dnia 17.08.2018 […]

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na  Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Wyjaśnienia z dnia 13.08.2018r. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o udzieleniu zamówienia […]

Zakup odzieży roboczej POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup odzieży roboczej Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Wyjaśnienia z dnia 10.08.2018r. Wyjaśnienia z dnia 10.08.2018r. (2) Informuje o unieważnieniu postępowania na Zakup odzieży roboczej Informacja o unieważnieniu postępowania

Zakup elektrod

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup elektrod Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki nr1-3 do SIWZ Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup elektrod Wybór najkorzystniejszej oferty Informacja o udzieleniu zamówienia na Zakup elektrod Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup obuwia roboczego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup obuwia roboczego Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Modyfikacja z dnia 07.08.2018r. SIWZ – modyfikacja z dnia 07.08.2018r. Załączniki do SIWZ – modyfikacja z dnia 07.08.2018r. Modyfikacja z dnia 08.08.2018r. SIWZ – modyfikacja z dnia 08.08.2018r. Załączniki do […]