Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Budowę wysokoparametrowego przyłącza c.o. do węzła W11 w budynku nr 2 kompleksu wojskowego nr 4001 Komendy Portu Wojennego Gdynia – Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  2. Informuje o wyniku postępowania na Budowę wysokoparametrowego przyłącza c.o. do węzła W11 w budynku nr 2 kompleksu wojskowego nr 4001 Komendy Portu Wojennego Gdynia – Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na  Budowę wysokoparametrowego przyłącza c.o. do węzła W11 w budynku nr 2 kompleksu wojskowego nr 4001 Komendy Portu Wojennego Gdynia – Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Drukuj