Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Budowę miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych SEMEKO w rejonie ul. Kosynierów w Rumi

  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowę miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych SEMEKO w rejonie ul. Kosynierów w Rumi

  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na Budowę miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych SEMEKO w rejonie ul. Kosynierów w Rumi
Drukuj