Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Budowę magistralnej  sieci  ciepłowniczej wysokoparametrowej  od ulicy Stryjskiej do Al. Zwycięstwa 138 oraz sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami – „Ogródki Działkowe” przy al. Zwycięstwa 138
  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na  Budowę magistralnej  sieci  ciepłowniczej wysokoparametrowej  od ulicy Stryjskiej do Al. Zwycięstwa 138 oraz sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami – „Ogródki Działkowe” przy al. Zwycięstwa 138
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na  Budowę magistralnej  sieci  ciepłowniczej wysokoparametrowej  od ulicy Stryjskiej do Al. Zwycięstwa 138 oraz sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami – „Ogródki Działkowe” przy al. Zwycięstwa 138
Drukuj