Informacja prasowa z dnia 05.04.2017

W czwartkowy wieczór 6 kwietnia na gdyńskim bulwarze odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – „Bieg charytatywny dla Mateusza”. Stowarzyszenie sportowe biegamyrazem.pl, we współpracy z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Gdyńskim Centrum Sportu, organizuje zawody dla biegaczy oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Start wyścigu osób poruszających się na wózków odbędzie się o godzinie 18.00 z placu na alei Topolowej w Gdyni. Około 20 minut później z bulwaru ruszą biegacze. Zawody dla nich odbywać się będą na dystansie 5 km na trasie doskonale znanej uczestnikom gdyńskiego parkrunu.

Środki uzyskane z wpisowego od biegaczy przeznaczone zostaną na rehabilitację Mateusza dotkniętego paraliżem czterokończynowym oraz pokrycie kosztów jego uczestnictwa w zawodach „Wings for Life”. Kluczowym aspektem zawodów jest integracja osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z biegaczami oraz zachęta do aktywności na świeżym powietrzu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: www.gdyniasport.pl,

www.facebook.com/biegamyrazempl-165151740211170/

Zapisy na stronie: www.elektronicznezapisy.pl/event/1531/signup.html

Kontakt:

Radosław Maślak biegamyrazem.pl,  tel. 503 096 555 e-mail: radoslaw-maslak@wp.pl

Informacja prasowa z dnia 27.02.2017

OPEC wyróżniony w Konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2016”

Dnia 24 lutego 2017 r. podczas dorocznej Gali Evening Pracodawców Pomorza przekazano nagrody dla najlepszych firm i osobowości regionu.
Wydarzenie miało miejsce w centrum wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku, a uczestniczyło w nim prawie 700 osób ze świata biznesu, nauki, kultury oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2016” wystartowało po raz pierwszy i otrzymało prestiżowe WYRÓŻNIENIE. Głównym przesłaniem nagrody jest promocja osiągnięć pomorskich firm i managerów. Wyróżnienie przedsiębiorstwa jest niewątpliwie potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju, z pożytkiem dla regionu, mieszkańców których obsługujemy i pracowników OPEC.

Informacja prasowa z dnia 17.02.2017

Pomorska Nagroda jakości – Srebro dla OPEC

Dnia 1 lutego 2017 roku OPEC otrzymał prestiżowa nagrodę – Srebrny Laur Jakości w dwudziestej jubileuszowej edycji Konkursu o Pomorska Nagrodę Jakości. Nagrodę w imieniu przedsiębiorstwa odebrał Prezes OPEC Janusz Różalski, podczas uroczystej gali w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

Pomorska Nagroda jakości to konkurs mający  na celu upowszechnienie filozofii „zarządzania przez jakość” i promujący nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Oceny firm zakwalifikowanych do finału dokonuje zespół ekspertów Polskiego rejestru statków. Audytorzy odwiedzają zakwalifikowane do finału firmy i weryfikują przesłane przez nie ankiety.

Przypomnijmy, że OPEC już wcześniej kilkakrotnie był wyróżniany i nagradzany Złotym Laurem w konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości. Srebrny laur dla OPEC to nie tylko potwierdzenie wysokiej pozycji rynkowej firmy, ale sygnał dla partnerów, kontrahentów, klientów i społeczności lokalnej, że jesteśmy firma solidna i wiarygodną.

Informacja prasowa z dnia 16.02.2017

Podsumowanie akcji „Ciepło na Start”

W czwartek 16 lutego 2017 r., w sali „Morskie Oko” Gdyńskiego Centrum Filmowego przy Placu Grunwaldzkim 2, odbyło się uroczyste podsumowanie gdyńskiej edycji akcji „Ciepło na Start 2016”, połączone z prezentacją zwycięskich projektów i wręczeniem symbolicznych czeków. Głosami internautów zwyciężyły trzy projekty, których adresatami są młodzież, rodziny z dziećmi i społeczność lokalna.

Akcja „Ciepło na Start” wspiera cenne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej na terenie Gdyni. Organizatorami przedsięwzięcia są: OPEC Sp. z o.o., EDF Polska SA, w partnerstwie z Miastem Gdynia. O tym, kto otrzymał wsparcie i w jakiej wysokości, decydowali internauci w bezpośrednim głosowaniu.

W tym roku w Gdyni w akcji uczestniczyły cztery organizacje prowadzące pięć różnych projektów na terenie miasta: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Polski komitet Pomocy społecznej i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. Wszystkie tegoroczne gdyńskie inicjatywy na rzecz mieszkańców, biorące udział w głosowaniu, realizowane są na terenach podlegających procesom rewitalizacji.

Na najciekawsze projekty mógł głosować każdy do 11 grudnia 2016 roku, na stronie www.cieplonastart.pl. To właśnie dzięki zaangażowaniu internautów organizacje otrzymają wsparcie przeznaczone na rozwój zgłoszonych projektów.

W gdyńskiej edycji 2016 decyzja internautów I miejsce i wsparcie w wysokości 20 tys. zł otrzymał projekt „Klub Młodzieżowy Alternative”, realizowany przez Stowarzyszenie Św. Biskupa Mikołaja. II miejsce i wsparcie w wysokości 15 ty. zł przypadło w udziale inicjatywie „Celebrytki Oksywskie”, która realizowana jest przez Fundację Zmian Społecznych Kreatywni. Czek na 10 tys. zł za zajęcie III miejsca trafił również do Fundacji Zmian Społecznych Kreatywni na dalszy rozwój projektu „Ogród przyjaźni”.

Informacja prasowa z dnia 7.11.2016

Ruszyła akcja „Ciepło na Start”

Po raz kolejny wystartowała akcja „Ciepło na start” wspierająca najbardziej cenne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej na terenie Gdyni i Gdańska. Organizatorami przedsięwzięcia są: EDF Polska S.A i OPEC Sp. z.o.o. w partnerstwie z gminami Gdyni i Gdańska. O tym, kto otrzyma wsparcie i w jakiej wysokości decydują internauci w bezpośrednim głosowaniu.

W tym roku w Gdyni w akcji uczestniczą cztery organizacje prowadzące pięć różnych inicjatyw na terenie miasta. Są to: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. Wszystkie tegoroczne gdyńskie inicjatywy na rzecz mieszkańców, biorące udział w głosowaniu, realizowane są na terenach podlegających procesom rewitalizacji.
Na najciekawsze projekty może głosować każdy do 11 grudnia na stronie www.cieplonastart.pl. To dzięki zaangażowaniu internautów podmioty otrzymają wsparcie przeznaczone na rozwój swojej działalności.
Trzy projekty z największą liczbą głosów z Gdyni i trzy projekty z Gdańska otrzymają wsparcie w wysokości odpowiednio: I miejsce – 20.000 zł, II miejsce – 15.000 zł, III miejsce – 10.000 zł.
Zapraszamy internautów do głosowania!!!
Gdyńskie inicjatywy, na które można oddać swój głos:

1. Inicjatywa – Klub Młodzieżowy Alternative (Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa) oferuje zajęcia projektowe z elementami socjoterapii, warsztaty teatralne i muzyczne z możliwością korzystania ze studia nagrań. Realizowane zajęcia pomagają młodym ludziom odkrywać ich talenty i pasje oraz wskazują twórcze formy spędzania wolnego czasu w świecie rzeczywistym, jako alternatywę do świata wirtualnego. Najważniejsza przestrzeń pracy opiera się na nawiązywaniu głębokich relacji międzyludzkich (pielęgnacja autentycznych więzi) oraz budowie stabilnej, spójnej społeczności stanowi podstawę do zmiany przekonań, postaw i systemu wartości. To w konsekwencji prowadzi do poprawy sytuacji życiowej młodzieży i satysfakcji z życia.
2. Inicjatywa „Ogród Przyjaźni” (Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni) – tworzenie wspólnej przestrzeni – ogrodu społecznego dla mieszkańców, projektowanie, sadzenie roślin, codzienne pielęgnowanie, a wszystko po to, aby stworzyć miejsce, w którym można spędzić czas ze swoim sąsiadem, zorganizować koncert, grill sąsiedzki, wystawę. To co łączy, te działania ze sobą to: współudział mieszkańców/sąsiadów w tworzenie lokalnej oferty aktywności i zaangażowanie w budowanie aktywnej społeczności lokalnej, identyfikującej swoje potrzeby i potrzeby dzielnicy.
3. Inicjatywa Celebrytki Oksywskie – Grupa Zabawowa (Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni) – to zespół rodziców/opiekunów i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia. Bardzo ważnym aspektem jest rozwijanie przedsiębiorczości i umiejętności społecznych dorosłych członków Grupy. Rodzice/Opiekunowie biorą odpowiedzialność za funkcjonowanie Grupy – wspólnie opracowują szczegółowe zasady działania, program pracy z dziećmi, proponują lub samodzielnie prowadzą zabawy z dziećmi, rozdzielają odpowiedzialność za poszczególne zadania i co najważniejsze spędzają wspólny czas z dzieckiem oparty na szacunku, wspólnej i kreatywnej zabawie. Nie byłoby tego, gdyby nie wspólna potrzeba bycia i współtworzenia Grupy Zabawowej.
Stowarzyszenie zajmuje się niesieniem pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
4. Inicjatywa Klub Seniora – Nie samotności! (Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki) – PKPS prowadzi Klub Seniora przy ul. Płk. Dąbka 189 na Oksywiu, na rzecz osób samotnych i osamotnionych. Celem klubu jest wspieranie osób starszych, złagodzenie skutków samotności, poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań, oderwanie od chorób mentalnych. W klubie seniorzy integrują się raz w tygodniu przez 5 godzin.
5. Inicjatywa – socjoterapia dziecięca (Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava)- Podstawowym celem programu socjoterapeutycznego jest przeciwdziałanie skutkom złych oddziaływań środowiska społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży. Po procesie sformowania grupy oraz po wstępnej diagnozie, ustalane są szczegółowe cele z trzech obszarów oddziaływania: terapeutycznego, rozwojowego, psychoedukacyjnego. Metody pracy: trening, terapia przez zabawę, arteterapia, psychodrama, rysunek terapeutyczny, dialog terapeutyczny. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, przez wychowawcę i socjoterapeutę. Wszystkie działania dopasowane są do potrzeb, wieku i możliwości danej grupy. Tak skonstruowana całość oddziaływania socjoterapeutycznego przyczynia się do zrealizowania głównego celu.

Archiwum informacji


Informacja prasowa z dnia 19.02.2015

Prezes OPEC Janusz Różalski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Dnia 18 lutego 2015 r. w historycznym miejscu – Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, której organizatorem był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyże Wolności i Solidarności otrzymali działacze opozycji, szczególnie zasłużeni w walce z reżimem komunistycznym.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 roku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Janusz Różalski – Prezes Zarządu, Dyrektor OPEC Sp. z o.o. w Gdyni za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Wśród zgromadzonych obecne były rodziny osób odznaczonych, media, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji związkowych oraz delegacja z OPEC.
Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. Nadawany jest osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:
wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. (Ustawa o orderach i odznaczeniach z dn. 16.10.1992r. z późniejszymi zm.)


Informacja prasowa z dnia 24.10.2014

Awaria ciepłownicza w Gdyni
Dnia 23.10.2014r. o godz. 16.30 doszło do dużej awarii magistrali ciepłowniczej przy ul. Janka Wiśniewskiego, w pobliżu zjazdu z Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni. W wyniku awarii został unieruchomiony gdyńsko-rumski system ciepłowniczy.
Uszkodzony fragment sieci został odłączony i obecnie trwa usuwanie awarii. Warunki terenowe są bardzo trudne, ruch samochodowy na tym odcinku Gdyni został wstrzymany, a teren zabezpieczony przez służby miejskie. Do pracy zostały skierowane zwiększone brygady pracownicze, aby jak najszybciej zniwelować skutki uszkodzenia sieci. Od godziny 3.30 dnia 24.10.br. rozpoczęto dostawę ciepła – od Rumi do większości dzielnic Gdyni z wyjątkiem: Witomina, Karwin, Dąbrowy, Dąbrówki, Pustek Cisowskich i Demptowa. O godzinie 11.00 uruchomiliśmy dostawę ciepła do mieszkańców Pustek Cisowskich i Demptowa. Do pozostałych dzielnic ciepło popłynie najpóźniej w godzinach wieczornych.
Pragniemy bardzo podziękować Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, pracownikom Wydziału Zarzadzania Kryzysowego w Gdyni oraz pracownikom działu dyspozycji w gdyńskiej Elektrociepłowni za współpracę przy w tak niespodziewanej sytuacji awaryjnej oraz naszym pracownikom, którzy od wielu godzin intensywnie pracują nad usuwaniem skutków uszkodzenia ciepłociągu i przywracaniem sprawności systemu ciepłowniczego.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o. jest spółką komunalną z wyłącznie polskim kapitałem. Jej właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył i rozdział energii cieplnej oraz produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Rozbudowaną infrastrukturę tworzy 331 km sieci ciepłowniczych. Łączna moc stacji i węzłów cieplnych osiąga 566 MW.


Informacja prasowa z dnia 05.10.2012

Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni i Rumi.
W dniu 03.10.2012r. w siedzibie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, przy ulicy Opata Hackiego 14 odbyła się konferencja dotycząca działalności OPEC na terenie miasta Gdyni i Rumi, a w szczególności Projektu „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W konferencji wzięły udział osoby reprezentujące m.in. Urząd Miasta Gdyni, władze Spółki, Akademię Morską w Gdyni, partnerów biznesowych oraz goście ze Szwecji i Litwy (partnerzy OPEC w międzynarodowym programie InnoHeat). Obecni byli również przedstawiciele mediów. Podczas wydarzenia zaprezentowano główne założenia dotyczące projektu termomodernizacji i oczekiwane skutki w postaci obniżenia strat ciepła i poprawy niezawodności systemu ciepłowniczego. Zaprezentowano stosowaną technologię wykorzystaną do badania ubytków ciepła (poprzez kamery termowizyjne) oraz nowoczesne sposoby izolowania rur. Prace modernizacyjne rozpoczęły się w maju br. a ich zakończenie przewidywane jest na połowę 2015r.
Po prezentacji projektu nastąpiła przerwa, podczas której uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami OPEC i uzyskać więcej szczegółów na temat inwestycji. Następnie przeprowadzono wizytację terenową w miejscach gdzie obecnie trwają prace modernizacyjne. Zaprezentowano tam postępy działań i zastosowanie wspomnianych wcześniej technologii w praktyce. Przedstawiono postęp prac oraz wskazano trudności, które napotyka się przy realizacji tak złożonego przedsięwzięcia.
Projekt „Termomodernizajca sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii.
Wartość projektu to 67 322 783,26 PLN natomiast kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 33 556 320,14 PLN.


Informacja prasowa z dnia 25.05.2012r.

Ruszyły prace termomodernizacyjne.
W dniu 7 maja 2012r rozpoczęły się pierwsze prace wykonawcze w ramach projektu „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Prace rozpoczęto na sieci przy ul Bpa Dominika. Są one ważnym elementem tzw. Spinki Kopernika, która umożliwia dwustronne zasilanie w ciepło Płyty Redłowskiej.
Przez długi czas Płyta Redłowska była zasilana jednostronnie. Wielokrotnie było to przyczyną pozbawienia dostaw energii cieplnej do ważnych obiektów i budynków, w tym dwóch szpitali. Istniejąca sieć zasilająca Płytę Redłowską pochodzi z lat siedemdziesiątych.
Wysoki poziom wód gruntowych oraz ponad trzydziestoletni okres eksploatacji tej sieci przyczyniają się do wzrostu awaryjności, a tym samym powodują przerwy w dostawie ciepła do odbiorców, w tym m.in. do Szpitala PCK i Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
Ponadto sieć ta przebiega przez tereny Gdyni, na obszarze których następuje dynamiczny rozwój miasta. Związane jest to z budową dużych obiektów handlowych, sportowych oraz infrastruktury miejskiej. Przyłączanie do sieci nowych odbiorców powoduje przestoje w dostawie ciepła do w/w obiektów w dzielnicy Redłowo.
Planowana w ramach projektu modernizacja odcinka sieci od komory K-325 do ul. Bpa Dominika (700mb) w połączeniu z budową Spinki Kopernika o długości ok. 360mb (ze środków własnych OPEC) przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, zasilanych z tej sieci.


Informacja prasowa z dnia 17.05.2012r.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. Mecenasem Kultury 2011.
Podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni, dnia 16 maja 2012r. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręczył OPEC Sp. z o.o. Nagrodę Artystyczną Galion 2011 – Mecenat Kultury.
Nagrodę odebrał Janusz Różalski, dyrektor techniczny OPEC, który zauważył, że „Kultura jest specyficzną dziedziną życia, która we współczesnym świecie bardzo często potrzebuje wsparcia. Wprawdzie nie jest podstawą egzystencji, ale sprawia, że możemy żyć pełniej i piękniej.”
Gdyńska firma ciepłownicza została wyróżniona za wspieranie inicjatyw kulturalnych na terenie miasta, także tych mało medialnych. OPEC współpracuje nie tylko z dużymi instytucjami kulturalnymi, ale pomaga także mniejszym podmiotom i osobom prywatnym, które realizują działania kulturalne na rzecz szerszej społeczności.
OPEC od wielu lat współpracuje z gdyńskimi teatrami: Teatrem Miejskim im. W. Gombrowicza i Teatrem Muzycznym im. D. Baduszkowej, wspiera działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni, Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami kultury, z wydawnictwami i wydawcami (promocja albumów i książek o Gdyni oraz o ludziach zwianych z miastem).
OPEC funkcjonuje na rynku ciepłowniczym już ponad 50 lat. Obecnie firma działa na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków podejmuje także działania na rzecz lokalnych społeczności.


Informacja prasowa z dnia 22.03.2012r.

W środę 21 marca br. o godz. 11.00 na terenie ciepłowni Nanice w Wejherowie, ul. Weteranów 13 odbyło się uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę elektrociepłowni należącej do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele inwestora i wykonawcy. Wśród przybyłych gości był Poseł na Sejm RP Jerzy Budnik. Akt Erekcyjny podpisali: Starosta Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke, Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Prezes OPEC Sp. z o.o. Aleksander Wellenger. Miejsce inwestycji poświęcił dziekan Ksiądz Prałat Tadeusz Reszka
Projekt pn. . „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem kotłowni Nanice na terenie Wejherowa” , złożony przez OPEC w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji).
W maju 2011r. została podpisana umowa z Wykonawcą – Konsorcjum: INTROL SA i GROS-POL PLUS Sp. z o.o. W styczniu br. nastąpiło przekazanie terenu pod budowę kogeneracji. Roboty ruszyły „pełną parą”, co widać po zmieniającym się z dnia na dzień placu budowy.Do lata zostanie zamontowany sprowadzony z Norwegii silnik gazowy Rolls Royce’a. Zakładany termin uruchomienia instalacji – wrzesień 2012 r.
Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skutecznie obniży emisję CO2- nawet do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi ciepłowniami opalanymi węglem.


Informacja prasowa z dnia 29.09.2011r.

KOLEJNA DOTACJA UNIJNA DLA OPEC GDYNIA
OPEC Gdynia ponownie wygrywa wyścig o środki unijne na modernizację systemów ciepłowniczych na terenie Gdyni i Rumi.
Zespół ds. oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii ocenił pozytywnie projekt „Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miast Gdynia i Rumia”, złożonego przez OPEC Gdynia do konkursu w ubiegłym roku. Decyzja Zespołu uzyskała akceptację Pełnomocnika Zarządu NFOŚiGW ds. wdrożeń POIiŚ oraz Ministerstwa Gospodarki.
OPEC również w poprzednich latach skutecznie pozyskiwał środki zewnętrzne. W latach 1992-2001, w ramach współpracy z fundacją EkoFundusz i GEF oraz przy wykorzystaniu kredytu Banku Światowego przedsiębiorstwo przeprowadziło modernizację infrastruktury ciepłowniczej na terenie wszystkich miast, które obejmuje swoim zasięgiem (Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa).
Zasadniczym celem i oczekiwanym rezultatem obecnego Projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC poprzez dalsze ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia-Rumia, za pośrednictwem których przysyła się ok. 86 % ciepła dystrybuowanego do odbiorców OPEC. Bezpośrednią korzyścią dla użytkowników sieci wynikającą z realizacji Projektu będzie zminimalizowanie awarii i związanych z tym przerw w dostawach energii cieplnej.
Realizacja pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz osiągnięcie zakładanego rezultatu w postaci ograniczenia strat ciepła na przesyle wymaga poniesienia nakładów na poziomie 57,3 mln. Kwota dotacji unijnej wynosi 33,6 mln. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
Projekt dotyczy modernizacji ok. 28,3 km sieci podziemnych i napowietrznych działających w systemie ciepłowniczym obsługującym miasta Gdynia i Rumia. W efekcie przeprowadzonego procesu decyzyjnego, w trakcie którego wzięto pod uwagę m.in. wiek i awaryjność sieci do zakresu Projektu wybrano sieci o łącznej długości ok. 28 298 m, w tym:

  • 6 271 m sieci podziemnych wysokoparametrowych,
  • 4 867 m sieci niskoparametrowych,
  • 16 664 m sieci napowietrznych wysokoparametrowych,
  • 496 m sieci na 16 bramownicach.

W ocenie wytypowanych odcinków sieci zwrócono uwagę na stan techniczny zarówno rury, jak i izolacji. Stwierdzono, że w przypadku sieci podziemnych konieczna jest wymiana całej sieci (rury i izolacji), a w przypadku sieci napowietrznych, dla osiągnięcia zakładanego efektu zmniejszenia strat ciepła wystarczająca jest wymiana samej izolacji (rury są w dobrym stanie, a izolacja jest bardzo zniszczona w wyniku działania czynników atmosferycznych oraz na skutek aktów wandalizmu). Modernizacja sieci niskoparametrowych polegać będzie na wymianie sieci. Preizolowana sieć ciepłownicza ułożona zostanie w istniejących kanałach ciepłowniczych, po uprzednim zdemontowaniu przewodów starej sieci cieplnej.
Projekt w szerszym aspekcie przyczyni się do poprawy stanu powietrza, poprawy komfortu życia mieszkańców i turystów (lepsza jakość powietrza i gleby, ograniczenie przerw w dostawach ciepła). Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, bardziej racjonalne wykorzystanie energii i zasobów węgla kamiennego umożliwi również realizację nowych podłączeń.
Po zdobyciu środków unijnych na budowę kogeneracji w Wejherowie jest to kolejny sukces Spółki OPEC i jej pracowników.