Informacja prasowa z dnia 27.06.2019 r.

Odsłonięcie miniatury Daru Pomorza

Rotary Club Gdynia oraz Lions Club zapraszają na uroczystość odsłonięcia makiety statku Dar Pomorza Batory w skali 1:40, która odbędzie się w najbliższą sobotę dnia 29 czerwca 2019 r.  o godz. 13:00, na Skwerze Kościuszki w Gdyni, w sąsiedztwie cumowania żaglowca.

Klub Rotary International Gdańsk – Sopot – Gdynia od 2012 roku realizuje program dla osób niewidomych „Zobaczyć Świat Rękoma”, polegający na budowie makiet z brązu najbardziej znanych zabytków historycznych Trójmiasta. Celem projektu jest zmniejszanie barier wynikających z niepełnosprawności, a także kultywowanie pamięci o wydarzeniach ważnych dla Gdyni i kraju. W 2014 roku w/w  Kluby Rotary oraz OPEC Sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy, w wyniku którego w  2016 roku wykonano makietę zabytkowego niszczyciela ORP Błyskawica, a w 2017 r. makietę statku pasażerskiego  M/S Batory.

W najbliższą sobotę mieszkańcy Gdyni będą mogli zobaczyć i dotknąć kolejną makietę statku, tym razem Daru Pomorza. Pomniejszona kopia, podobnie jak wszystkie poprzednie, powstała we wrocławskiej pracowni artystycznej Stanisława Wysockiego i jego syna Michała. Artystom udało się uchwycić nie tylko strukturę przestrzenną żaglowca ze wszystkimi detalami nadbudówek, linami i fakturą  drewnianego pokładu – ich model żegluje. W pomarszczonych żaglach jest wiatr.

Jednymi z pierwszych osób, które poczują dynamikę tej pracy, będą przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych, goście specjalni sobotniej uroczystości odsłonięcia makiety. Wydarzenie z udziałem m.in. prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, rektora  Uniwersytetu Morskiego prof. Janusza Zarębskiego oraz licznych fundatorów rozpocznie się o godzinie 13.00 na pokładzie „Daru Pomorza”. Opowieści o historii Białej Fregaty oraz prezentacji organizacji charytatywnych działających w Trójmieście będzie można posłuchać i przyjrzeć się także z nabrzeża.

Powyższy projekt Gdyński Klub Rotary organizuje wspólnie z Klubem Orłowskim i Gdańskim, z Lions Club Gdynia oraz firmą OPEC. Wśród instytucji, które pomagają są: Urząd Miasta Gdyni, Urząd Morski, Uniwersytet Morski w  Gdyni, Narodowe Muzeum Morskie. Sponsorami makiety są pomorskie firmy, organizacje i osoby fizyczne.


Informacja prasowa z dnia 01.04.2019 r.

Gdyński OPEC w czołówce najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni znalazło się na podium Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2019, organizowanego przez redakcję „Strefy Gospodarki” ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.
– Bardzo wysokie 3. miejsce w Rankingu podkreśla stabilną pozycję naszej firmy w branży. Staramy się jednak nie używać takich określeń, jak lider, pionier czy mistrz. Nasza wiedza zweryfikowana wynikami pozwala nam mówić, że jesteśmy firmą mającą wpływ na ciepłownictwo polskie, a nawet europejskie. Z udziałem naszych partnerów biznesowych jednoczymy, tworzymy pewną wartość dodaną dla naszej branży – mówi Prezes OPEC Janusz Różalski.
Gdyński OPEC konsekwentnie realizuje filozofię dotyczącą tworzenia nowoczesnej przestrzeni społecznej. Dbałość o najwyższy poziom technologiczny i współpraca z pozostałymi, lokalnymi spółkami komunalnymi gwarantują społeczeństwu najwyższy, europejski poziom życia, czyste środowisko, bezpieczeństwo oraz implementację na polski rynek najnowszych rozwiązań typu smart. Tylko współpraca samorządów z firmami infrastrukturalnymi gwarantuje harmonijny, otwarty na przyszłość system usług komunalnych. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wpisuje się w typowe rozwiązania stosowane przez miasta Gdynia, Rumia i Wejherowo.
Mieszkańcy doceniają niezawodność ciepła sieciowego, ponieważ jest to pod każdym względem najwygodniejszy sposób ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 mln złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Do roku 2023 zaplanowano realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 mln złotych.
– Ranking ma na celu pokazanie czołówki branży ciepłowniczej, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim zaprezentowanie Czytelnikom Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej, opinii publicznej oraz Internautom podstawowych informacji związanych z branżą ciepłowniczą w naszym kraju – wyjaśnia Bogdan Leszczorz, sekretarz redakcji „Strefy Gospodarki”. – Niestety niewiele osób spoza niej wie, jak wielki wysiłek popularne PEC-e wkładają w swoją codzienną pracę oraz utrzymanie wysokiej sprawności technicznej urządzeń i instalacji przez cały rok. Jak co roku, przy wyłanianiu najlepszych przedsiębiorstw, analizie zostały poddane zarówno kwestie techniczne, jak i finansowe. Pod uwagę były brane również tzw. dane „miękkie”, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości, polityka personalna czy też wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.


Informacja prasowa z dnia 28.03.2019 r.

„Podaj dalej ciepło” – znamy zwycięzców konkursu!

Zakończyło się internetowe głosowanie w konkursie „Podaj dalej ciepło” promującym inicjatywy gdyńskich organizacji pożytku publicznego w obszarze wsparcia społecznego.

Zwyciężyło Stowarzyszenie „Dlaczego NIE” z projektem „Dlaczego NIE kulturalnie” wspierającym osoby z niepełnosprawnością w korzystaniu z oferty kulturalnej Gdyni. Nagrody – czeki na realizację konkursowych przedsięwzięć ufundowane przez PGE Energia Ciepła i OPEC – zostały wręczone 28 marca 2019 r., podczas uroczystej gali w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Głosowanie na stronie podajdalejcieplo.pl zakończyło się 19 marca. Trzy projekty z największą liczbą głosów przyznanych przez internautów otrzymają wsparcie finansowe na rozwój oraz kontynuację zgłoszonej inicjatywy. Zwycięskie projekty to:

I miejsce – 15 000 zł – Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”: „Dlaczego NIE kulturalnie” (8195 głosów)

II miejsce – 10 000 zł – Adapa, Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju: „Seniorat i co dalej” (6978 głosów)

III miejsce – 5 000 zł – Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa: Minigrupy rodzinne (1541 głosów)

Chcemy umożliwić naszym podopiecznym i ich rodzinom aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez wspólne wyjścia do teatru, kina, Centrum Naukowego Experyment, itp. (…) Brak czasu, pomocy i środków finansowych często są barierą uniemożliwiającą realizację takich przyjemności. Pragniemy, aby nasi podopieczni skorzystali z bogatej oferty kulturalnej naszego miasta. Raz w miesiącu z pomocą wolontariuszy będą odbywały się wyjścia podopiecznych i ich opiekunów. Miejsca wyjść dostosowane będą do ich zainteresowań i możliwość – piszą autorzy zwycięskiego projektu „Dlaczego NIE kulturalnie”.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji, a także głosującym, którzy każdego dnia poświęcali kilka minut, żeby wspierać ten pożyteczny konkurs. Mam nadzieję, że nagrody finansowe pomogą zwycięzcom dzielić się ich ciepłem z podopiecznymi jeszcze lepiej. Już dziś zapraszam serdecznie na uroczyste podsumowanie akcji do Gdyńskiego Centrum Filmowego, gdzie będziecie mogli Państwo lepiej poznać te niezwykłe przedsięwzięcia i ich autorów” – zaprasza Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Jesteśmy współorganizatorem akcji „Podaj dalej ciepło” od 2009 roku. Przez dziesięć edycji wspomogliśmy rozwój ponad czterdziestu trójmiejskich organizacji pozarządowych. Podawanie ciepła dalej jest zarówno metaforą, jak i konkretnym działaniem wspierającym potrzebujących, w które angażujemy się i propagujemy od wielu lat – podkreśla Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Ta społeczna inicjatywa, realizowana wspólnie z naszymi partnerami, jest klasycznym przykładem wielu naszych akcji mających na celu wspieranie wartościowych pomysłów i działań. Tu nie ma polityki, podziałów, ani drugiego dna. Tu się pomaga, bo się chce, bo czuje się taką potrzebę – dodaje Janusz Różalski, Prezes zarządu OPEC Sp. z o.o.

„Podaj dalej ciepło” jest akcją wspierającą najcenniejsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty z obszaru ekonomii społecznej prowadzące działania na terenie Gdyni. Tegoroczna, dziesiąta już edycja konkursu, odbywa się pod hasłem „Innowacje społeczne na ludzką miarę” i promuje projekty i inicjatywy skierowane do mieszkańców Gdyni, które wprowadzają nową, innowacyjną jakość w obszarze wsparcia społecznego. Organizatorami konkursu są PGE Energia Ciepła, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Gmina Miasta Gdyni.

Więcej informacji o konkursie oraz opisy wszystkich inicjatyw: podajdalejcieplo.pl


Informacja prasowa z dnia 07.03.2019 r.

Ruszyło internetowe głosowanie na najciekawsze projekty gdyńskich organizacji pożytku publicznego w obszarze wsparcia społecznego.

Tegoroczna, gdyńska edycja akcji „Podaj dalej ciepło” odbywa się pod hasłem „Innowacje społeczne na ludzką miarę”. Trzy projekty z największą liczbą głosów otrzymają wsparcie finansowe na rozwój oraz kontynuację inicjatywy.

Głosowanie trwa na stronie podajdalejcieplo.pl do 19 marca.

„Podaj dalej ciepło” jest akcją wspierającą najcenniejsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty z obszaru ekonomii społecznej prowadzące działania na terenie Gdyni. Tegoroczna, dziesiąta już edycja konkursu, odbywa się pod hasłem „Innowacje społeczne na ludzką miarę”, co oznacza promocję projektów i inicjatyw skierowanych do mieszkańców Gdyni, które wprowadzają nową, innowacyjną jakość w obszarze wsparcia społecznego.

Spośród zgłoszonych w tym roku podmiotów, przedstawiciele organizatorów akcji – PGE Energia Ciepła, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Gmina Miasta Gdyni – do głosowania skierowali pięć:
1. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa za inicjatywę „Mini grupy rodzinne”
2. Fundację Podróże Bez Granic za inicjatywę „Wyjazd rozwojowy dla kobiet z niepełnosprawnościami”
3. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE” za inicjatywę „Dlaczego NIE kulturalnie”
4. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” za inicjatywę „Z nową energią”
5. Fundację na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami rozwoju „Adapa” za inicjatywę „Seniorat i co dalej”

Trzy projekty z największą liczbą głosów internautów otrzymają wsparcie finansowe na rozwój oraz kontynuację inicjatywy w wysokości odpowiednio: za I miejsce – 15.000 zł, II miejsce – 10.000 zł, III miejsce – 5 000 zł. Głosować można raz dziennie na jedną inicjatywę, klikając w moduł do głosowania: podajdalejcieplo.pl/glosowanie,3,pl.html. Na stronie jest też dokładny opis nominowanych projektów.


Informacja prasowa z dnia 06.03.2019 r.

PGE Energia Ciepła i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w trosce o środowisko naturalne i komfort życia mieszkańców, podpisały umowę o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa.

PGE Energia Ciepła oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 6 marca 2019 r. w Gdyni podpisały 5-letnią umowę o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa. Wzmacniając współpracę partnerzy potwierdzają swoją troskę o środowisko naturalne oraz komfort życia obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń.

Ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji i dostarczone klientom poprzez efektywny system ciepłowniczy służy poprawie warunków środowiskowych i bezpieczeństwu dostaw. Dla dużego miasta, jakim jest Gdynia, to optymalny sposób zapewnienia potrzeb cieplnych mieszkańcom.
Chcemy być współodpowiedzialni za rozwój sieci ciepłowniczej w Gdyni, wspierając w tych działaniach OPEC. Dzięki partnerskiej współpracy, ciepło z PGE EC może docierać do coraz większej liczby mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa. – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Współpraca z OPEC jest kluczowa dla prowadzenia naszych projektów inwestycyjnych w sposób racjonalny, skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającej się Gdyni i gmin ościennych. Pozwala to na wykorzystanie efektu skali, zapewniając akceptowalną dla odbiorcy cenę. – dodał Wojciech Dąbrowski.
Plany inwestycyjne PGE Energia Ciepła
Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi – mówił Wojciech Dąbrowski.
– Planujemy w różnych lokalizacjach w całej Polsce zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze – dodał prezes zarządu PGE Energia Ciepła.
Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50 proc. W PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże realizowany jest program dostosowania majątku do wymagań konkluzji BAT w optymalnym zakresie poprzez modernizację istniejących instalacji oczyszczania spalin z tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Dla Elektrociepłowni w Gdyni prowadzone są aktualnie analizy przedinwestycyjne, których celem jest wypracowanie możliwych do zastosowania wariantów budowy nowych źródeł przyjaznych dla środowiska, zgodnie z przyjętą strategią do 2030 roku. Nowe źródła wytwórcze zastąpią w pierwszej kolejności kocioł wodny węglowy, a w przyszłości kogeneracyjne bloki węglowe.
Kluczową kwestią dla tej inwestycji jest dostosowanie aktywów wytwórczych
w Elektrociepłowni w Gdyni do potrzeb lokalnego rynku ciepła, rozwijanego przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we współpracy z PGE Energia Ciepła.
Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC
Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 milionów złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Do roku 2023 OPEC zaplanował realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 milionów złotych.
„Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła
i aktywną walkę ze smogiem – mówił Janusz Różalski, Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. Zamierzamy sukcesywnie likwidować stare i nieefektywne piece w domach jednorodzinnych oraz lokalne kotłownie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym
w modernizowanych i budowanych od nowa sieciach ciepłowniczych będą mniejsze straty
i większe oszczędności. Należy podkreślić, że korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych” – dodał Janusz Różalski.
Ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowaniu ich postaw w tym zakresie pełnią samorządy lokalne i ich działania na rzecz racjonalnego zaopatrzenia w ciepło i likwidacji niskiej emisji.
PGE Energia Ciepła i OPEC we współpracy z miastem Gdynia już 4 lata temu sformalizowały wspólne działania trójstronnym Porozumieniem o Zrównoważonym Rozwoju. W jego ramach prowadzimy szereg działań efektywnościowych i edukacyjnych, które w 2018 r. zaowocowały likwidacją 80 pieców na paliwa stałe, podpisaniem 20 umów na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji oraz 18 umów na dofinansowanie budowy wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej – powiedziała Elżbieta Kowalewska, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże.
Mieszkańcy Gdyni oddychają czystym powietrzem. I nie jest to przypadek, a efekt ciężkiej pracy na rzecz likwidacji niskiej emisji. Miasto już od 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na likwidację pieców węglowych. Wspieramy inwestycje gdynian w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Ważnym elementem polityki gdyńskiego samorządu jest edukacja. Dalsza rozbudowa ekologicznej i bezpiecznej miejskiej sieci ciepłowniczej przy sukcesywnym wyłączaniu z eksploatacji źródeł niskiej emisji, doskonale wpisuje się w strategię miasta – mówi Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni.
Podpisana Umowa o Współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła, a OPEC to istotny krok ku jeszcze większemu wzmocnieniu relacji i współdziałaniu obu partnerów na rzecz podniesienia jakości życia przyszłych pokoleń i mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa.


Informacja prasowa z dnia 04.10.2018 r.

UNIA EUROPEJSKA DOFINANSUJE CZYSTE POWIETRZE GDYNI, RUMI I WEJHEROWA

Do 2023 roku OPEC zrealizuje program inwestycyjny o wartości 109 mln zł. Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie ponad 45 mln zł.
Dnia 4 października br. w siedzibie OPEC w Gdyni odbyła się konferencja prasowa przedstawiająca poszczególne projekty, ich zakres i cele. Została też omówiona mapa inwestycji – szczególnie interesująca dla mieszkańców dzielnic, których dotyczy.
OPEC zrealizuje 7 projektów do 2023 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozyskane środki przeznaczone są na modernizację i rozbudowę sieci, a w szczególności na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz zwiększenie niezawodności i redukcję strat ciepła w sieci. Spółka inwestuje w rozwiązania poprawiające niezawodność pracy sieci.
– Inwestycje nie tylko zapewnią poprawę jakości dostaw ciepła, ale też pozwolą zmniejszyć emisję CO2 oraz szkodliwych pyłów – mówi Janusz Różalski, Prezes zarządu OPEC – Dzięki temu bezpośrednio wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców, w szczególności na ich zdrowie.

Co zrobi OPEC za pieniądze Unii Europejskiej? Przykładowe działania:
• Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack polegać będzie na włączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorców już istniejących oraz nowych odbiorców, którzy będą się pojawiać na obszarze projektu w miarę zakładanego rozwoju mieszkalnictwa. W ramach projektu podłączone zostaną istniejące budynki mieszkalne oraz nieruchomości komercyjne zlokalizowane wzdłuż planowanej trasy magistrali ciepłowniczej o długości prawie 3 km (przyłącza oraz węzły cieplne dla tych odbiorców wchodzą w zakres projektu). Po realizacji projektu przyłączani będą nowi odbiorcy, wraz z rozwojem mieszkalnictwa na terenie dzielnicy Mały Kack .
• Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej o długości 2,6 km od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni oznacza włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących budynków mieszkalnych, nieruchomości komercyjnych oraz likwidację kotłowni gazowej i tych, w których palono węglem, co powodowało emisję spalin do środowiska.
• Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni – poprzez rozbudowę sieci z przyłączami o długości 5 km oraz budowę 7 węzłów ciepłowniczych możliwe będzie dostarczenie ciepła i ciepłej wody do nowych obiektów – głównie mieszkaniowych.
• Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i Wejherowie na wybranych odcinkach sieci ciepłowniczych, które charakteryzują się wysokimi stratami ciepła. Realizacja inwestycji poprawi zarówno efektywność energetyczną systemu, ograniczy straty ciepła, pozwoli zmniejszyć zużycie energii jak i przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów.

Wartość realizowanych projektów z podziałem miasta: Gdynia, Rumia, Wejherowo oraz dzielnice.
Ul. Stryjska
Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni
Wartość projektu: 9.2 mln PLN
Dotacja UE: 3.7 mln PLN
Orłowo- Mały Kack
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack
Wartość projektu: 10.9 mln PLN
Dotacja UE: 6 mln PLN
Chwarzno – Wiczlino
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic oraz Chwarzno i Wiczlino
Wartość projektu: 26.2 mln PLN
Dotacja UE: 6.7 mln PLN
Kacze Buki
Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni
Wartość projektu: 13.2 mln PLN
Dotacja UE: 6.2 mln PLN
Gdynia-Rumia- Wejherowo
Termomodernizacja sieci ciepłowniczych w Gdyni, Rumi i Wejherowie
Wartość projektu: 18.4 mln PLN
Dotacja UE: 9.4 mln PLN
Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i Wejherowie
Wartość projektu: 27 mln PLN
Dotacja UE: 12.3 mln PLN
Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia- Rumia na obszar Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia, Reda) celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokosprawna kogeneracją
Wartość projektu: 4 mln PLN
Dotacja UE: 1 mln PLN
****
Wiem:
• Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Jej ograniczenie wpływa bezpośrednio na poprawę jakości powietrza – na zdrowie każdego człowieka. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Przykładowo, każda tona spalonego węgla w domowym palenisku to emisja około 20 kg pyłu, który później wdychamy. Emisja pyłu z tej samej tony węgla spalonego w elektrociepłowni to 0,5 kg czyli 40 – krotnie mniej.

Informacja prasowa z dnia 24.07.2018 r.

Nowa taryfa OPEC zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni. Na całym obszarze obsługiwanym przez przedsiębiorstwo cena wzrośnie średnio o 5,1 proc. Przyczyną są rosnące ceny węgla i gazu, bardzo duży wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz znacznie zwiększony plan inwestycyjny spółki, przede wszystkim w ekologię.

Duży wpływ na podwyżkę ceny mają koszty  zakupu paliw – czyli miału węglowego i gazu. W ciągu ostatniego roku cena miału energetycznego wzrosła o 15  proc., a gazu o 6 proc. Rosną także koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, czyli opłaty za to, że ciepłownia korzysta z węgla. Cena za  uprawnienia dla ciepłowni w Wejherowie wzrosła o 250 procent.

To ogromne koszty, których nie możemy teraz uniknąć, gdyż wynikają z unijnej polityki ograniczania zużycia paliw kopalnych i nie mamy na to wpływu– mówi Janusz Różalski, Prezes OPEC.

OPEC stawia na inwestycje w ekologię i oszczędności

Zgodnie z polityką naszego kraju przedsiębiorstwo inwestuje w nowoczesne rozwiązania, których celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprzez  budowę nowych źródeł ciepła i  rozwój sieci. W nowej taryfie założono aż 56 mln zł na inwestycje. To wzrost nakładów o blisko 50 proc.

Wzrost cen na średnim poziomie 5,1 proc. wymagał od OPEC dużej dyscypliny finansowej i poszukiwania możliwości obniżenia kosztów własnych, dlatego Spółka postawiła na ograniczanie strat ciepła, obniżenie awaryjności systemu, zastosowanie nowych technologii w eksploatacji sieci, informatyzację i – bardzo wygodny dla klientów –  zdalny odczyt zużycia ciepła, a także ograniczanie zużycia energii elektrycznej.

Realizujemy coraz więcej inwestycji – mówi Janusz Różalski. To z jednej strony obecnie powoduje wzrost kosztów taryfowych, ale z drugiej – długofalowo – pozwala obniżyć przyszłe koszty dla naszych klientów, a przede wszystkim znacząco poprawia jakość dostaw ciepła do odbiorców. 

Kto zatwierdza taryfę?

Taryfę za ciepło zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE analizuje czy wszystkie wykazane przez przedsiębiorstwo koszty są uzasadnione i mają pokrycie w dokumentach. W taryfie nie zakłada się zysku firmy. Te musi ona wypracować sama, na przykład inwestując w oszczędne technologie i stale pilnując kosztów.

Taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE 3 lipca 2018 r. wejdzie w życie 1 sierpnia br.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to firma ze 100%. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.

Przedsiębiorstwo w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni,  Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków podejmuje aktywnie działania na rzecz lokalnych społeczności.

 

Informacja prasowa z dnia 26.01.2018 r.

Certyfikat „Jakość Roku 2017 Diament” w rękach gdyńskiego OPEC

 W czwartek 21 marca 2018 roku, podczas IV Europejskiego Kongresu Jakości w Łodzi, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Janusz Różalski odebrał kolejną prestiżową nagrodę dla firmy – diamentową statuetkę  w programie Jakość Roku 2017”. Tym samym gdyńskie przedsiębiorstwo potwierdziło, że stosując wysokie standardy jakościowe i nieustannie dbając o ciągłe doskonalenie i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zasłużenie od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych firm ciepłowniczych w kraju.

Program Promocji Jakości Promocji w Polskich Przedsiębiorstwach JAKOŚĆ ROKU 2017 po raz 12-ty zorganizowała Fundacja Qualitas, która jest jedynym członkiem z Polski uznanej, międzynarodowej organizacji EUROPEAN ORAGNIZATION FOR QUALITY oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000. Partnerami Fundacji są KAIZEN Institute oraz Quality Austria-Polska. Przy wyborze laureatów kryterium decydującym  było uwzględnienie wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie pracowników firmy w stałe podnoszenie jakości. OPEC przystąpił do programu, ponieważ w ciągu swej 57-letniej działalności firma nieustannie dbała o jakość świadczonych usług w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła na terenie Gdyni, Rumi, Sopotu i Wejherowa oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

Na ten tytuł przedsiębiorstwo pracowało latami. Diamentowe wyróżnienie uzyskują po weryfikacji podmioty, które wcześniej co najmniej 3 razy otrzymały Certyfikat Jakość Roku.

Nadrzędny cel strategiczny, jaki stawia sobie OPEC to ekologiczny rozwój, bezpieczny, społecznie akceptowany, spełniający europejskie standardy życia. Dzięki konsekwentnie realizowanej misji przedsiębiorstwo buduje trwałe relacje z klientami i kontrahentami oraz wzmacnia zaufanie społeczne. Firma staje się synonimem bezpieczeństwa, jakie daje pewność i niezawodność dostaw ciepła.

Informacja prasowa z dnia 25.01.2018 r.

Dziewiąty finał gdyńskiej edycji akcji „Podaj dalej ciepło” rozstrzygnięty

 Dnia 25 stycznia 2018 roku odbył się gdyński finał dziewiątej edycji dobroczynnej akcji „Podaj dalej ciepło”, której współorganizatorami i fundatorami nagród są PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże i OPEC Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Gdynia.

 „Podaj dalej ciepło” jest akcją, która wspiera inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej z terenu Trójmiasta. W tym roku tematem przewodnim zgłaszanych projektów było „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych”. W głosowaniu internautów, w którym na najciekawsze projekty oddano prawie 20 tys. głosów, przyznano nagrody pieniężne w wysokości 20, 15 i 10 tys. zł. Zwycięzcami nagród w Gdyni zostały: Fundacja na rzecz osób z Autyzmem Adapa, z rekordowym wynikiem ponad 10 tys. głosów, Gdyńska Fundacja Dom Marzeń oraz Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni.

W uroczystości przekazania czeków wzięli udział przedstawiciele partnerów akcji:

Michał Guć – wiceprezydent Gdyni ds. innowacji – – Gdynianie mogli głosować na bardzo ciekawe projekty, wpisujące się w politykę międzypokoleniowego miasta, czyli stwarzające warunki dla rzeczywistego współdziałania i dialogu międzygeneracyjnego, sprzyjające budowaniu poczucia wspólnoty i trwałych relacji pomiędzy gdynianami w różnym wieku. Docenili zarówno projekty realizowane z myślą o osobach z różnego typu niepełnosprawnościami, jak i otwarte dla wszystkich wydarzenie, jakim jest piknik sąsiedzki w Chyloni. Bardzo cieszy mnie fakt, że od tylu lat konsekwentnie rozwija się współpraca pomiędzy miastem, organizacjami pozarządowymi a światem biznesu, której efektem jest coraz bogatsza oferta dla gdynian.

Janusz Różalski – Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o.„Zaangażowanie w życie społeczne wpisane jest w strategię Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni, związaną ze wspieraniem lokalnych inicjatyw. Czujemy się odpowiedzialni za drugiego człowieka i otoczenie, w którym żyjemy. Dziękuję uczestnikom akcji „Podaj dalej ciepło”, bowiem ich udział w tym projekcie świadczy, że OPEC ogrzewa nie tylko ciała, ale również serca i umysły.”

Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Generalny Oddziału Wybrzeże PGE EC– „Jesteśmy współorganizatorem akcji „Podaj dalej ciepło” od 2009 roku. Przez ostatnie dziewięć edycji akcji we współpracy z Urzędem Miasta Gdynia oraz dystrybutorem miejskiego ciepła, firmą OPEC, wspomogliśmy rozwój ponad trzydziestu trójmiejskich organizacji pozarządowych. Podawanie ciepła dalej jest zarówno metaforą, jak i konkretnym działaniem wspierającym potrzebujących, w które angażujemy się i propagujemy od wielu lat.”

Informacja prasowa z dnia 20.11.2017 r.

Podaj Dalej Ciepło i głosuj na gdyńskie projekty

Po raz kolejny wystartowała akcja „Podaj dalej ciepło ” wspierająca najbardziej cenne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej na terenie Gdyni. Organizatorami przedsięwzięcia są: OPEC  sp. z.o.o. i Elektrociepłownia Gdyńska w partnerstwie z miastem Gdynia. O tym kto otrzyma wsparcie i w jakiej wysokości decydują internauci w bezpośrednim głosowaniu.

W tym roku tematem przewodnim gdyńskich projektów jest „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych”.

Pod głosowanie internautów poddane zostaną projekty, które wspierają rozwój otwartych przestrzeni społecznych w międzypokoleniowej Gdyni – przestrzeni, które są przyjazne dla wszystkich pokoleń, stwarzają warunki dla rzeczywistego współdziałania i dialogu międzygeneracyjnego, sprzyjają budowaniu poczucia wspólnoty i trwałych relacji międzypokoleniowych.

W  Gdyni w akcji uczestniczy sześć organizacji, które realizują swoje projekty terenie miasta. Są to: Fundacja Nadaktywni, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Fundacja „Słoneczna jesień” oraz Fundacja „Adapa”.

Na najciekawsze projekty może głosować każdy internauta do 12 grudnia na stronie www.podajdalejcieplo.pl. To dzięki zaangażowaniu internautów podmioty otrzymają wsparcie przeznaczone na rozwój swojej działalności.

Trzy projekty z największą liczbą głosów otrzymają wsparcie w wysokości odpowiednio: I miejsce – 20.000 zł,  II miejsce – 15.000 zł, III miejsce – 10.000 zł.

Zapraszamy internautów do głosowania!!!

Projekty z Gdyni, na które można głosować w akcji „Podaj dalej ciepło”

 1. Realizator: Fundacja Nadaktywni

Projekt: Społeczna Pracownia Tkacka LUCETA,

Pracownia to w pełni wyposażone i otwarte miejsce, gdzie na warsztatach nauczyło się tkać już ponad 50 osób, a odwiedza je kilkadziesiąt miesięcznie. Główne cele pracowni to: promocja tradycji pomorskiego tkactwa, tworzenie mody na tkactwo regionalne, wyrobienie w uczestnikach poczucia, że ich umiejętności są potrzebne i ważne dla lokalnej społeczności, promocja wolontariatu, międzypokoleniowa integracja. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami także w sieci – działa kurs tkania online (zapisy: www.pracownialuceta.pl). W najbliższych planach fundacja zamierza uruchomić Centrum Edukacji Rękodzielnictwa.

2. Realizator: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Projekt: Ogrody społeczne w Gdyni.

Bank Żywności w Trójmieście razem z Miastem Gdynia i firmą Target w roku 2017 zainicjował działanie trzech ogrodów społecznych. To miejsca, w których wraz z międzypokoleniową społecznością uprawia się warzywa, owoce i zioła oraz inicjuje szereg dodatkowych działań (spotkań, warsztatów, eventów). Wyprodukowaną wspólnie żywność można zjeść w ogrodzie, zabrać do domu lub podzielić się nią z potrzebującymi. Swoje miejsce znajdzie tam senior, który może poświęcić swój wolny czas na pielęgnację roślin, a także przedszkolak, który nauczy się jak rosną pomidory, marchewka, truskawki. To miejsce otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku i pozycji społecznej. Długofalowym celem projektu jest integracja społeczności lokalnych – mieszkańcy sami będą decydować o tym co i jak zrobią w swoim ogrodzie.

3. Realizator: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”

Projekt: „English for Us”

To cykl zajęć nauki języka angielskiego oraz zajęć teatralnych w języku angielskim dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przy udziale ich rodziców, wolontariuszy i nauczycieli. Uczestnicy projektu oprócz nauki języka przygotowują pod okiem nauczycieli anglojęzyczny spektakl, który wystawiany jest w teatrze dla uczniów trójmiejskich szkół. Wspólna praca rodziców z dziećmi stwarza neutralną przestrzeń na wzajemną współodpowiedzialność, współpracę ponad granicami wiekowymi, wspólne rozwijanie pasji, ale również przekraczanie granic własnych możliwości, bez względu na wiek czy poziom sprawności. Przedstawienie jako efekt końcowy daje nie tylko możliwość doświadczenia owoców współpracy i jej oceny z zewnątrz, ale również pomaga szkolnej młodzieży na widowni zajrzeć do świata osób niepełnosprawnych intelektualnie i często zweryfikować własne spojrzenie na życie.

4. Realizator: Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”

Projekt: Europejski Dzień Sąsiada,

Europejski Dzień Sąsiada to organizowana już od 9 lat impreza, która jest zarówno przestrzenią do międzypokoleniowych spotkań sąsiedzkich, ale też inicjatywą do budowania trwałych więzi międzypokoleniowych. Wydarzenie jest organizowane przez samych sąsiadów, liderów i wolontariuszy dla lokalnej społeczności – najmłodszy pomocnik w 2016 roku miał 5 lat, a najstarszy 87 lat. Zwykle jest to grupa ok. 120 osób. Sąsiedzi spotykają się przy okazji organizacji imprezy – przygotowania zajmują ok. 4 miesięcy – poznając się w niezwykłych okolicznościach, przy wielkim święcie, nawiązują ze sobą kontakt, który często przeistacza się w serdeczną relację. Organizatorom przyświeca podstawowa idea, aby Europejski Dzień Sąsiada był dla wszystkich –  matek z dziećmi, rodzin, seniorów i młodzieży.

5. Realizator: Fundacja „Słoneczna jesień”

Projekt: Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych „Nasz dom, nasze życie”

Festiwal to artystyczne spotkania osób niepełnosprawnych z dziennych ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej województwa pomorskiego. Uwieńczeniem projektów jest zaprezentowanie swojego zadania w dowolnej formie multimedialnej podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim w Gdyni. Festiwal jest przejawem solidarności międzypokoleniowej i instytucjonalnej, ma formułę konkursową, a zaangażowani są w niego podopieczni, pracownicy, wolontariusze oraz firmy i instytucje z nimi współpracujące. W ramach kontynuacji festiwalu organizatorzy planują przygotować wystawę fotograficzną.

6. Realizator: Fundacja „Adapa”

Projekt: Katalog C.O.

Grupa S to inicjatywa powstała w ramach Klubu Komunikacji Społecznej dla wysokofunkcjonujących osób z Autyzmem. KATALOG C.O. (ciekawych osób) to tegoroczny pomysł GRUPY S i stanowi zapis spotkań z CIEKAWYMI OSOBAMI, w postaci autoryzowanych biogramów.  CIEKAWĄ OSOBĄ jest każdy, kto jest inny. Wiek, płeć, doświadczenie, wykształcenie czy inne cechy różnicujące (np. sprawność czy osobowość) stanowią kategorie opisu „bycia ciekawym” zamiast kategorii zróżnicowania „bycia odrębnym”. Na otwarte spotkania organizatorzy zapraszają rodziców i dziadków, znajomych i sąsiadów. KATALOG C.O. obecnie zaczyna funkcjonować podobnie do popularnej w ostatnim czasie tzw. żywej biblioteki. W najbliższym czasie fundacja zamierza rozpocząć koalicję z Centrum Współpracy Młodzieży.

Informacja prasowa z dnia 13.11.2017 r.

Odsłonięcie miniatury M/S Batory.

Kluby Rotary Gdynia, Klub Rotary Gdynia Orłowo, Klub Rotary  Gdańsk-Sopot-Gdynia oraz Lions Club Gdynia zapraszają na uroczystość odsłonięcia makiety statku pasażerskiego M/S Batory w skali 1:50, która odbędzie się dnia 15 listopada 2017 r. (środa)  o godz. 12:00, na Skwerze im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, w pobliżu Muzeum Emigracji.

Klub Rotary International Gdańsk – Sopot – Gdynia od 2012 roku realizuje program dla osób niewidomych „Zobaczyć Świat Rękoma”, polegający na budowie makiet z brązu najbardziej znanych zabytków historycznych Trójmiasta. Celem projektu jest zmniejszanie barier wynikających z niepełnosprawności, a także kultywowanie pamięci o wydarzeniach ważnych dla Gdyni i kraju.

W 2014 roku w/w  Kluby Rotary oraz OPEC Sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy, w wyniku którego w  2016 roku wykonano makietę zabytkowego niszczyciela ORP Błyskawica, natomiast w tym roku prezentujemy efekt kolejnego projektu – makietę statku pasażerskiego  M/S Batory.

Data listopadowa nie jest przypadkowa, bowiem w tym miesiącu roku 1933 „Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A.” podpisały umowę z włoską stocznią na budowę statku pasażerskiego. W latach 1936 – 1969 M/S Batory pływał po morzach całego świata wożąc pasażerów, żołnierzy i dyplomatów. Statek nazywano „Lucky Ship” ponieważ wsławił się w czasie wojny przewiezieniem 480 dzieci z Anglii do Australii i skarbów wawelskich oraz rezerw złota Banku Anglii do Kanady.

Lokalizacja makiety statku również nie jest przypadkowa. To tutaj tysiące emigrantów żegnało swój kraj przed rejsem w poszukiwaniu lepszego życia. Makieta upamiętnia te dramatyczne chwile rozstania z ojczyzną.

Projekt został sfinansowany przez Rotary Klub Gdynia, Rotary Klub Gdynia Orłowo   oraz  Rotary Klub Gdańsk – Sopot – Gdynia ze środków własnych klubów oraz dzięki wsparciu miasta Gdyni, a także firm i osób prywatnych.

Autorzy mianiatury (projekt i wykonanie) – Stanisław oraz Michał Wysoccy.

Koszt projektu: blisko 95 000 PLN

Informacja prasowa z dnia 19.07.2017

Przerwa w dostawie ciepła do mieszkańców dwóch dzielnic Gdyni: Chyloni i Leszczynek

OPEC Sp. z o.o. informuje, że od dnia 24.07.2017 r. od godz. 08.00 do dnia 30.07.2017 r., do późnych godzin wieczornych zostanie wstrzymana dostawa energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej do odbiorców w Gdyni, mieszkających w budynkach zlokalizowanych przy następujących ulicach:

 • Dantyszka 2, 4, 8, 13, 17, 19A;
 • Ramułta 33, 34, 35/37, 38, 41, 45 (Przychodnia), 49-53;
 • Morska 148, 172, 174, 176/184, 186 (Szkoła), 192 (Szkoła);
 • Zamenhofa 1, 3, 8 (Przedszkole), 12, 15 (Poczta/Salon Orange), 17 (Checz);
 • Mikołaja 1 (Parafia);
 • Opata Hackiego 10A (PORD), 13 (OREW/Poradnia Pedagogiczna), 14 (OPEC/Marc Kolor), 14A, 15;
 • Geskiego 9, 13, 15, 19, 21, 23;
 • Lubawska 1, 3, 5, 7 (Przedszkole) , 8, 10, 11, 12, 13;
 • Chylońska 7, 11.

Przerwa  w dostawie ciepłej wody wiąże się z prowadzonymi przez Miasto Gdynia pracami rewitalizacyjnymi terenów dzielnicy Chylonia wraz z rozbudową ulic: Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki. Zakres prowadzonych prac i ich harmonogram przewiduje wymianę odcinków instalacji ciepłowniczych ułożonych w obrębie pasa drogowego ww. ulic.

Zmierzając do  ograniczenia przerw w dostawie ciepła  dla odbiorców, wykonawcy prac uzgodnili, że prace OPEC będą realizowane wyłącznie w okresie letnim i wykonane zostaną w trakcie jednej przerwy w dostawie ciepła.

W tym czasie przewidziano wymianę następujących odcinków sieci:

– przekroczenie ul. Opata Hackiego na wysokości budynku przy ul. Opata Hackiego 27

– na wysokości budynku handlowego przy ul. Opata Hackiego 17-19

– przekroczenie wjazdu do posesji przy ul. Opata Hackiego 14 (wjazd na teren obiektów OPEC)

– przekroczenie ul. Opata Hackiego na wysokości ul. Geskiego.

Rozpoczęliśmy działania przygotowawcze, polegające na spawaniu i mufowaniu niektórych elementów. Do prac będziemy przygotowani od niedzieli wieczorem 23-go lipca, ale  chcemy, aby nasi odbiorcy mieli możliwość skorzystania z ciepłej wody jeszcze w  poniedziałkowy ranek następnego dnia, przed wyjściem do pracy. Zakładamy, że zadanie wykonamy w ciągu 5 dni, a do jego realizacji kierujemy pracowników ze wszystkich działów wykonawczych funkcjonujących w OPEC tj. – z Działu Rozbudowy Infrastruktury Ciepłowniczej i Remontów, Pogotowia Ciepłowniczego i Działu Przesyłu.

Współpracując z Miastem w ramach rewitalizacji mamy na celu przede wszystkim poprawę komfortu życia mieszkańców , troskę o środowisko naturalne i dbałość o estetykę przestrzeni publicznej.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić dostawę energii cieplnej do odbiorców mieszkających przy wyżej wskazanych ulicach.

Informacja prasowa z dnia 31.05.2017

OPEC Sp. z o.o z prestiżowym Godłem „Teraz Polska”!

 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Gdyni zostało nagrodzone w XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii USŁUGI za produkcję, dystrybucję i dostawę energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji.

Konkurs „Teraz Polska” ma charakter niekomercyjny. Jego zadaniem jest wyłonienie najlepszych produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych i gmin. W tym roku Kapituła Konkursu nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 13 produktów, 9 usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 3 gminy.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni jest firmą ze 100%. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. Przedmiotem działalności jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej do mieszkańców Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz do części gminy Kosakowo, a także produkcja energii elektrycznej w kogeneracji. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skutecznie obniża emisję CO2 – nawet do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi ciepłowniami opalanymi węglem. Pozwala także na obniżenie zużycia paliwa oraz zwiększa sprawność ogólną procesu wytwarzania energii.

– Godło „Teraz Polska” ma dla nas znaczenie prestiżowemówi Janusz Różalski, Prezes Zarządu OPEC –  podkreślające jakość naszych usług, a także szacunek do wartości narodowo – patriotycznych. Marka „Teraz Polska” harmonijnie wpisuje się w strategię OPEC, budzi zaufanie klientów i jednocześnie zobowiązanie do nieustannego doskonalenia.

Fundacja „Teraz Polska” od ponad 25 lat nagradza najlepsze produkty i usługi, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.

– Po ponad 25 latach Konkurs „Teraz Polska”, a właściwie jego Laureaci, wciąż zaskakują. W tym roku w gronie zwycięzców znajdziemy wiele innowacyjnych produktów i usług, militaria, nowoczesne technologie, a także – co nas cieszy – start-upy. Tegoroczna edycja dowodzi, że Konkurs i lista Laureatów są odzwierciedleniem tendencji i zmian w krajowej gospodarce mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.Z satysfakcją obserwujemy, jak z roku na rok wśród Laureatów przybywa firm oferujących najnowocześniejsze rozwiązania w swoich branżach. Jesteśmy przekonani, że mają one olbrzymi potencjał, by stać się wizytówką polskiej gospodarki na świecie – dodaje.

Godło „Teraz Polska” cieszy się dziś zaufaniem, uznaniem społecznym i dobrą opinią publiczną. Jest gwarancją najwyższej jakości, jaką otrzymują konsumenci, nabywając produkt czy usługę. – Konkurs „Teraz Polska” jest organizowany od przeszło 25 lat. W tym czasie jako naród staliśmy się bardziej świadomymi konsumentami. Na zakupach przede wszystkim wybieramy jakość. To oznacza, że Godło „Teraz Polska” jest dziś bardzo potrzebne. Od początku swojego istnienia stało się ono symbolem najwyższej jakości, niejako drogowskazem dla konsumentów. Stojąc przy sklepowych półkach, Polacy wiedzą, że ten biało-czerwony znak gwarantuje to, co najlepsze – tłumaczy Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Nagrodzona firma może posługiwać się Godłem „Teraz Polska” przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Wręczenie statuetek odbyło się 29 maja br. podczas Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim -Operze Narodowej w Warszawie.

Szczegółowe wyniki dostępne na stronie www.terazpolska.pl

Informacja prasowa z dnia 19.05.2017

Zwiedzanie elektrociepłowni gazowej w Wejherowie

OPEC już czwarty raz wziął udział w akcji promującej fundusze unijne i zorganizował DZIEŃ OTWARTY na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wejherowie. Zainteresowanie obiektem było jeszcze większe niż w latach poprzednich.

W piątek 19 maja br. obiekty ciepłowni i elektrociepłowni zwiedziło ponad 200 osób: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkolaki, studenci uniwersytetów II wieku, mieszkańcy Wejherowa oraz przedstawiciele mediów. Poza zwiedzeniem obiektów wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego wzięli udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej kogeneracji, otrzymali atrakcyjne upominki firmowe, a także mogli uczestniczyć w atrakcyjnych konkursach przygotowanych przez pracowników naszego przedsiębiorstwa.

Głównym aspektem, na który zwracaliśmy uwagę podczas Dnia Otwartego były korzyści dla mieszkańców Wejherowa wynikające z bezpieczeństwa energetycznego, a także pozytywny wpływ elektrociepłowni gazowej na jakość powietrza nad miastem.

Projekt „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa” złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji).

Informacja prasowa z dnia 15.05.2017

Zaproszenie do zwiedzania elektrociepłowni w Wejherowie

Dnia 19 maja 2017 roku, w godzinach 10.00-13.00, zapraszamy mieszkańców Wejherowa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych ekologiczną produkcją ciepła do zwiedzania elektrociepłowni OPEC Sp. z o.o. przy ul. Staromłyńskiej 41 w Wejherowie. Przedsiębiorstwo już 4 raz uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Unijnych.

W programie:  prezentacja multimedialna na temat firmy oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w procesie kogeneracji oraz zwiedzanie zakładu energetyki cieplnej pod opieką specjalistów z OPEC. Ponadto zwiedzający otrzymają  materiały informacyjne oraz upominki, a dla najmłodszych przewidziane są konkursy z nagrodami.

Projekt „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni   Nanice na terenie Wejherowa” złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji). Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa.

Ważne:

O każdej pełnej godzinie rozpoczynamy spotkanie prezentacją.

Zorganizowane grupy prosimy o rejestrację pod adresem e-mail: pr@opecgdy.com.pl

Informacja prasowa z dnia 15.05.2017

Nominacja OPEC w Konkursie o godło „Teraz Polska”

We wtorek, 25 kwietnia 2017 roku na Stadionie Narodowym, podczas konferencji prasowej, ogłoszone zostały nominacje w 27. edycji Konkursu „Teraz Polska”, organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. W tym prestiżowym gronie znalazł się także gdyński OPEC. W dniu 11 maja br. Prezes OPEC Janusz Różalski odebrał Nominację podczas Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Do obecnej edycji Konkursu „Teraz Polska” wpłynęło blisko 100 zgłoszeń, z których aż 60 zdobyło uznanie Branżowych Komisji Ekspertów, zyskując nominację. W gronie tegorocznych nominowanych znalazły się 33 produkty, 14 usług, 7 przedsięwzięć innowacyjnych i 6 gmin.

Po konferencji prasowej w Warszawie ponad 40 instytucji uczestniczyło w wystawie, podczas której nominowane produkty, usługi, innowacje i gminy, zaprezentowane zostały Kapitule Konkursu.

Konkurs „Teraz Polska” od ponad 25 lat niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem firm, które szukają sposobu na potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych przez siebie produktów i usług. Godło „Teraz Polska” w ciągu ponad 25 lat stało się symbolem najwyższej jakości. Wyeksponowanie zalet produktów poprzez oznaczenie tym znakiem jest niezwykle ważne dla konsumentów. Dla ponad 80% Polaków to właśnie jakość produktu jest najczęstszym czynnikiem branym pod uwagę w procesie podejmowania decyzji zakupowych, a 70% polskich konsumentów właśnie z nią kojarzy Godło „Teraz Polska”.

Laureatów Konkursu poznamy 29 maja podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej.

Informacja prasowa z dnia 05.04.2017

W czwartkowy wieczór 6 kwietnia na gdyńskim bulwarze odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – „Bieg charytatywny dla Mateusza”. Stowarzyszenie sportowe biegamyrazem.pl, we współpracy z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Gdyńskim Centrum Sportu, organizuje zawody dla biegaczy oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Start wyścigu osób poruszających się na wózków odbędzie się o godzinie 18.00 z placu na alei Topolowej w Gdyni. Około 20 minut później z bulwaru ruszą biegacze. Zawody dla nich odbywać się będą na dystansie 5 km na trasie doskonale znanej uczestnikom gdyńskiego parkrunu.

Środki uzyskane z wpisowego od biegaczy przeznaczone zostaną na rehabilitację Mateusza dotkniętego paraliżem czterokończynowym oraz pokrycie kosztów jego uczestnictwa w zawodach „Wings for Life”. Kluczowym aspektem zawodów jest integracja osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z biegaczami oraz zachęta do aktywności na świeżym powietrzu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: www.gdyniasport.pl,

www.facebook.com/biegamyrazempl-165151740211170/

Zapisy na stronie: www.elektronicznezapisy.pl/event/1531/signup.html

Kontakt:

Radosław Maślak biegamyrazem.pl,  tel. 503 096 555 e-mail: radoslaw-maslak@wp.pl

Informacja prasowa z dnia 27.02.2017

OPEC wyróżniony w Konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2016”

Dnia 24 lutego 2017 r. podczas dorocznej Gali Evening Pracodawców Pomorza przekazano nagrody dla najlepszych firm i osobowości regionu.
Wydarzenie miało miejsce w centrum wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku, a uczestniczyło w nim prawie 700 osób ze świata biznesu, nauki, kultury oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2016” wystartowało po raz pierwszy i otrzymało prestiżowe WYRÓŻNIENIE. Głównym przesłaniem nagrody jest promocja osiągnięć pomorskich firm i managerów. Wyróżnienie przedsiębiorstwa jest niewątpliwie potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju, z pożytkiem dla regionu, mieszkańców których obsługujemy i pracowników OPEC.

Informacja prasowa z dnia 17.02.2017

Pomorska Nagroda jakości – Srebro dla OPEC

Dnia 1 lutego 2017 roku OPEC otrzymał prestiżowa nagrodę – Srebrny Laur Jakości w dwudziestej jubileuszowej edycji Konkursu o Pomorska Nagrodę Jakości. Nagrodę w imieniu przedsiębiorstwa odebrał Prezes OPEC Janusz Różalski, podczas uroczystej gali w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

Pomorska Nagroda jakości to konkurs mający  na celu upowszechnienie filozofii „zarządzania przez jakość” i promujący nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Oceny firm zakwalifikowanych do finału dokonuje zespół ekspertów Polskiego rejestru statków. Audytorzy odwiedzają zakwalifikowane do finału firmy i weryfikują przesłane przez nie ankiety.

Przypomnijmy, że OPEC już wcześniej kilkakrotnie był wyróżniany i nagradzany Złotym Laurem w konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości. Srebrny laur dla OPEC to nie tylko potwierdzenie wysokiej pozycji rynkowej firmy, ale sygnał dla partnerów, kontrahentów, klientów i społeczności lokalnej, że jesteśmy firma solidna i wiarygodną.

Informacja prasowa z dnia 16.02.2017

Podsumowanie akcji „Ciepło na Start”

W czwartek 16 lutego 2017 r., w sali „Morskie Oko” Gdyńskiego Centrum Filmowego przy Placu Grunwaldzkim 2, odbyło się uroczyste podsumowanie gdyńskiej edycji akcji „Ciepło na Start 2016”, połączone z prezentacją zwycięskich projektów i wręczeniem symbolicznych czeków. Głosami internautów zwyciężyły trzy projekty, których adresatami są młodzież, rodziny z dziećmi i społeczność lokalna.

Akcja „Ciepło na Start” wspiera cenne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej na terenie Gdyni. Organizatorami przedsięwzięcia są: OPEC Sp. z o.o., EDF Polska SA, w partnerstwie z Miastem Gdynia. O tym, kto otrzymał wsparcie i w jakiej wysokości, decydowali internauci w bezpośrednim głosowaniu.

W tym roku w Gdyni w akcji uczestniczyły cztery organizacje prowadzące pięć różnych projektów na terenie miasta: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Polski komitet Pomocy społecznej i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. Wszystkie tegoroczne gdyńskie inicjatywy na rzecz mieszkańców, biorące udział w głosowaniu, realizowane są na terenach podlegających procesom rewitalizacji.

Na najciekawsze projekty mógł głosować każdy do 11 grudnia 2016 roku, na stronie www.cieplonastart.pl. To właśnie dzięki zaangażowaniu internautów organizacje otrzymają wsparcie przeznaczone na rozwój zgłoszonych projektów.

W gdyńskiej edycji 2016 decyzja internautów I miejsce i wsparcie w wysokości 20 tys. zł otrzymał projekt „Klub Młodzieżowy Alternative”, realizowany przez Stowarzyszenie Św. Biskupa Mikołaja. II miejsce i wsparcie w wysokości 15 ty. zł przypadło w udziale inicjatywie „Celebrytki Oksywskie”, która realizowana jest przez Fundację Zmian Społecznych Kreatywni. Czek na 10 tys. zł za zajęcie III miejsca trafił również do Fundacji Zmian Społecznych Kreatywni na dalszy rozwój projektu „Ogród przyjaźni”.

Informacja prasowa z dnia 7.11.2016

Ruszyła akcja „Ciepło na Start”

Po raz kolejny wystartowała akcja „Ciepło na start” wspierająca najbardziej cenne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej na terenie Gdyni i Gdańska. Organizatorami przedsięwzięcia są: EDF Polska S.A i OPEC Sp. z.o.o. w partnerstwie z gminami Gdyni i Gdańska. O tym, kto otrzyma wsparcie i w jakiej wysokości decydują internauci w bezpośrednim głosowaniu.

W tym roku w Gdyni w akcji uczestniczą cztery organizacje prowadzące pięć różnych inicjatyw na terenie miasta. Są to: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. Wszystkie tegoroczne gdyńskie inicjatywy na rzecz mieszkańców, biorące udział w głosowaniu, realizowane są na terenach podlegających procesom rewitalizacji.
Na najciekawsze projekty może głosować każdy do 11 grudnia na stronie www.cieplonastart.pl. To dzięki zaangażowaniu internautów podmioty otrzymają wsparcie przeznaczone na rozwój swojej działalności.
Trzy projekty z największą liczbą głosów z Gdyni i trzy projekty z Gdańska otrzymają wsparcie w wysokości odpowiednio: I miejsce – 20.000 zł, II miejsce – 15.000 zł, III miejsce – 10.000 zł.
Zapraszamy internautów do głosowania!!!
Gdyńskie inicjatywy, na które można oddać swój głos:

1. Inicjatywa – Klub Młodzieżowy Alternative (Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa) oferuje zajęcia projektowe z elementami socjoterapii, warsztaty teatralne i muzyczne z możliwością korzystania ze studia nagrań. Realizowane zajęcia pomagają młodym ludziom odkrywać ich talenty i pasje oraz wskazują twórcze formy spędzania wolnego czasu w świecie rzeczywistym, jako alternatywę do świata wirtualnego. Najważniejsza przestrzeń pracy opiera się na nawiązywaniu głębokich relacji międzyludzkich (pielęgnacja autentycznych więzi) oraz budowie stabilnej, spójnej społeczności stanowi podstawę do zmiany przekonań, postaw i systemu wartości. To w konsekwencji prowadzi do poprawy sytuacji życiowej młodzieży i satysfakcji z życia.
2. Inicjatywa „Ogród Przyjaźni” (Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni) – tworzenie wspólnej przestrzeni – ogrodu społecznego dla mieszkańców, projektowanie, sadzenie roślin, codzienne pielęgnowanie, a wszystko po to, aby stworzyć miejsce, w którym można spędzić czas ze swoim sąsiadem, zorganizować koncert, grill sąsiedzki, wystawę. To co łączy, te działania ze sobą to: współudział mieszkańców/sąsiadów w tworzenie lokalnej oferty aktywności i zaangażowanie w budowanie aktywnej społeczności lokalnej, identyfikującej swoje potrzeby i potrzeby dzielnicy.
3. Inicjatywa Celebrytki Oksywskie – Grupa Zabawowa (Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni) – to zespół rodziców/opiekunów i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia. Bardzo ważnym aspektem jest rozwijanie przedsiębiorczości i umiejętności społecznych dorosłych członków Grupy. Rodzice/Opiekunowie biorą odpowiedzialność za funkcjonowanie Grupy – wspólnie opracowują szczegółowe zasady działania, program pracy z dziećmi, proponują lub samodzielnie prowadzą zabawy z dziećmi, rozdzielają odpowiedzialność za poszczególne zadania i co najważniejsze spędzają wspólny czas z dzieckiem oparty na szacunku, wspólnej i kreatywnej zabawie. Nie byłoby tego, gdyby nie wspólna potrzeba bycia i współtworzenia Grupy Zabawowej.
Stowarzyszenie zajmuje się niesieniem pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
4. Inicjatywa Klub Seniora – Nie samotności! (Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki) – PKPS prowadzi Klub Seniora przy ul. Płk. Dąbka 189 na Oksywiu, na rzecz osób samotnych i osamotnionych. Celem klubu jest wspieranie osób starszych, złagodzenie skutków samotności, poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań, oderwanie od chorób mentalnych. W klubie seniorzy integrują się raz w tygodniu przez 5 godzin.
5. Inicjatywa – socjoterapia dziecięca (Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava)- Podstawowym celem programu socjoterapeutycznego jest przeciwdziałanie skutkom złych oddziaływań środowiska społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży. Po procesie sformowania grupy oraz po wstępnej diagnozie, ustalane są szczegółowe cele z trzech obszarów oddziaływania: terapeutycznego, rozwojowego, psychoedukacyjnego. Metody pracy: trening, terapia przez zabawę, arteterapia, psychodrama, rysunek terapeutyczny, dialog terapeutyczny. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, przez wychowawcę i socjoterapeutę. Wszystkie działania dopasowane są do potrzeb, wieku i możliwości danej grupy. Tak skonstruowana całość oddziaływania socjoterapeutycznego przyczynia się do zrealizowania głównego celu.

Archiwum informacji


Informacja prasowa z dnia 19.02.2015

Prezes OPEC Janusz Różalski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Dnia 18 lutego 2015 r. w historycznym miejscu – Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, której organizatorem był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyże Wolności i Solidarności otrzymali działacze opozycji, szczególnie zasłużeni w walce z reżimem komunistycznym.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 roku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Janusz Różalski – Prezes Zarządu, Dyrektor OPEC Sp. z o.o. w Gdyni za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Wśród zgromadzonych obecne były rodziny osób odznaczonych, media, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji związkowych oraz delegacja z OPEC.
Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. Nadawany jest osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:
wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. (Ustawa o orderach i odznaczeniach z dn. 16.10.1992r. z późniejszymi zm.)


Informacja prasowa z dnia 24.10.2014

Awaria ciepłownicza w Gdyni
Dnia 23.10.2014r. o godz. 16.30 doszło do dużej awarii magistrali ciepłowniczej przy ul. Janka Wiśniewskiego, w pobliżu zjazdu z Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni. W wyniku awarii został unieruchomiony gdyńsko-rumski system ciepłowniczy.
Uszkodzony fragment sieci został odłączony i obecnie trwa usuwanie awarii. Warunki terenowe są bardzo trudne, ruch samochodowy na tym odcinku Gdyni został wstrzymany, a teren zabezpieczony przez służby miejskie. Do pracy zostały skierowane zwiększone brygady pracownicze, aby jak najszybciej zniwelować skutki uszkodzenia sieci. Od godziny 3.30 dnia 24.10.br. rozpoczęto dostawę ciepła – od Rumi do większości dzielnic Gdyni z wyjątkiem: Witomina, Karwin, Dąbrowy, Dąbrówki, Pustek Cisowskich i Demptowa. O godzinie 11.00 uruchomiliśmy dostawę ciepła do mieszkańców Pustek Cisowskich i Demptowa. Do pozostałych dzielnic ciepło popłynie najpóźniej w godzinach wieczornych.
Pragniemy bardzo podziękować Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, pracownikom Wydziału Zarzadzania Kryzysowego w Gdyni oraz pracownikom działu dyspozycji w gdyńskiej Elektrociepłowni za współpracę przy w tak niespodziewanej sytuacji awaryjnej oraz naszym pracownikom, którzy od wielu godzin intensywnie pracują nad usuwaniem skutków uszkodzenia ciepłociągu i przywracaniem sprawności systemu ciepłowniczego.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o. jest spółką komunalną z wyłącznie polskim kapitałem. Jej właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył i rozdział energii cieplnej oraz produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Rozbudowaną infrastrukturę tworzy 331 km sieci ciepłowniczych. Łączna moc stacji i węzłów cieplnych osiąga 566 MW.


Informacja prasowa z dnia 05.10.2012

Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni i Rumi.
W dniu 03.10.2012r. w siedzibie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, przy ulicy Opata Hackiego 14 odbyła się konferencja dotycząca działalności OPEC na terenie miasta Gdyni i Rumi, a w szczególności Projektu „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W konferencji wzięły udział osoby reprezentujące m.in. Urząd Miasta Gdyni, władze Spółki, Akademię Morską w Gdyni, partnerów biznesowych oraz goście ze Szwecji i Litwy (partnerzy OPEC w międzynarodowym programie InnoHeat). Obecni byli również przedstawiciele mediów. Podczas wydarzenia zaprezentowano główne założenia dotyczące projektu termomodernizacji i oczekiwane skutki w postaci obniżenia strat ciepła i poprawy niezawodności systemu ciepłowniczego. Zaprezentowano stosowaną technologię wykorzystaną do badania ubytków ciepła (poprzez kamery termowizyjne) oraz nowoczesne sposoby izolowania rur. Prace modernizacyjne rozpoczęły się w maju br. a ich zakończenie przewidywane jest na połowę 2015r.
Po prezentacji projektu nastąpiła przerwa, podczas której uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami OPEC i uzyskać więcej szczegółów na temat inwestycji. Następnie przeprowadzono wizytację terenową w miejscach gdzie obecnie trwają prace modernizacyjne. Zaprezentowano tam postępy działań i zastosowanie wspomnianych wcześniej technologii w praktyce. Przedstawiono postęp prac oraz wskazano trudności, które napotyka się przy realizacji tak złożonego przedsięwzięcia.
Projekt „Termomodernizajca sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii.
Wartość projektu to 67 322 783,26 PLN natomiast kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 33 556 320,14 PLN.


Informacja prasowa z dnia 25.05.2012r.

Ruszyły prace termomodernizacyjne.
W dniu 7 maja 2012r rozpoczęły się pierwsze prace wykonawcze w ramach projektu „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Prace rozpoczęto na sieci przy ul Bpa Dominika. Są one ważnym elementem tzw. Spinki Kopernika, która umożliwia dwustronne zasilanie w ciepło Płyty Redłowskiej.
Przez długi czas Płyta Redłowska była zasilana jednostronnie. Wielokrotnie było to przyczyną pozbawienia dostaw energii cieplnej do ważnych obiektów i budynków, w tym dwóch szpitali. Istniejąca sieć zasilająca Płytę Redłowską pochodzi z lat siedemdziesiątych.
Wysoki poziom wód gruntowych oraz ponad trzydziestoletni okres eksploatacji tej sieci przyczyniają się do wzrostu awaryjności, a tym samym powodują przerwy w dostawie ciepła do odbiorców, w tym m.in. do Szpitala PCK i Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
Ponadto sieć ta przebiega przez tereny Gdyni, na obszarze których następuje dynamiczny rozwój miasta. Związane jest to z budową dużych obiektów handlowych, sportowych oraz infrastruktury miejskiej. Przyłączanie do sieci nowych odbiorców powoduje przestoje w dostawie ciepła do w/w obiektów w dzielnicy Redłowo.
Planowana w ramach projektu modernizacja odcinka sieci od komory K-325 do ul. Bpa Dominika (700mb) w połączeniu z budową Spinki Kopernika o długości ok. 360mb (ze środków własnych OPEC) przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, zasilanych z tej sieci.


Informacja prasowa z dnia 17.05.2012r.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. Mecenasem Kultury 2011.
Podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni, dnia 16 maja 2012r. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręczył OPEC Sp. z o.o. Nagrodę Artystyczną Galion 2011 – Mecenat Kultury.
Nagrodę odebrał Janusz Różalski, dyrektor techniczny OPEC, który zauważył, że „Kultura jest specyficzną dziedziną życia, która we współczesnym świecie bardzo często potrzebuje wsparcia. Wprawdzie nie jest podstawą egzystencji, ale sprawia, że możemy żyć pełniej i piękniej.”
Gdyńska firma ciepłownicza została wyróżniona za wspieranie inicjatyw kulturalnych na terenie miasta, także tych mało medialnych. OPEC współpracuje nie tylko z dużymi instytucjami kulturalnymi, ale pomaga także mniejszym podmiotom i osobom prywatnym, które realizują działania kulturalne na rzecz szerszej społeczności.
OPEC od wielu lat współpracuje z gdyńskimi teatrami: Teatrem Miejskim im. W. Gombrowicza i Teatrem Muzycznym im. D. Baduszkowej, wspiera działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni, Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami kultury, z wydawnictwami i wydawcami (promocja albumów i książek o Gdyni oraz o ludziach zwianych z miastem).
OPEC funkcjonuje na rynku ciepłowniczym już ponad 50 lat. Obecnie firma działa na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków podejmuje także działania na rzecz lokalnych społeczności.


Informacja prasowa z dnia 22.03.2012r.

W środę 21 marca br. o godz. 11.00 na terenie ciepłowni Nanice w Wejherowie, ul. Weteranów 13 odbyło się uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę elektrociepłowni należącej do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele inwestora i wykonawcy. Wśród przybyłych gości był Poseł na Sejm RP Jerzy Budnik. Akt Erekcyjny podpisali: Starosta Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke, Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Prezes OPEC Sp. z o.o. Aleksander Wellenger. Miejsce inwestycji poświęcił dziekan Ksiądz Prałat Tadeusz Reszka
Projekt pn. . „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem kotłowni Nanice na terenie Wejherowa” , złożony przez OPEC w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji).
W maju 2011r. została podpisana umowa z Wykonawcą – Konsorcjum: INTROL SA i GROS-POL PLUS Sp. z o.o. W styczniu br. nastąpiło przekazanie terenu pod budowę kogeneracji. Roboty ruszyły „pełną parą”, co widać po zmieniającym się z dnia na dzień placu budowy.Do lata zostanie zamontowany sprowadzony z Norwegii silnik gazowy Rolls Royce’a. Zakładany termin uruchomienia instalacji – wrzesień 2012 r.
Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skutecznie obniży emisję CO2- nawet do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi ciepłowniami opalanymi węglem.


Informacja prasowa z dnia 29.09.2011r.

KOLEJNA DOTACJA UNIJNA DLA OPEC GDYNIA
OPEC Gdynia ponownie wygrywa wyścig o środki unijne na modernizację systemów ciepłowniczych na terenie Gdyni i Rumi.
Zespół ds. oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii ocenił pozytywnie projekt „Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miast Gdynia i Rumia”, złożonego przez OPEC Gdynia do konkursu w ubiegłym roku. Decyzja Zespołu uzyskała akceptację Pełnomocnika Zarządu NFOŚiGW ds. wdrożeń POIiŚ oraz Ministerstwa Gospodarki.
OPEC również w poprzednich latach skutecznie pozyskiwał środki zewnętrzne. W latach 1992-2001, w ramach współpracy z fundacją EkoFundusz i GEF oraz przy wykorzystaniu kredytu Banku Światowego przedsiębiorstwo przeprowadziło modernizację infrastruktury ciepłowniczej na terenie wszystkich miast, które obejmuje swoim zasięgiem (Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa).
Zasadniczym celem i oczekiwanym rezultatem obecnego Projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC poprzez dalsze ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia-Rumia, za pośrednictwem których przysyła się ok. 86 % ciepła dystrybuowanego do odbiorców OPEC. Bezpośrednią korzyścią dla użytkowników sieci wynikającą z realizacji Projektu będzie zminimalizowanie awarii i związanych z tym przerw w dostawach energii cieplnej.
Realizacja pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz osiągnięcie zakładanego rezultatu w postaci ograniczenia strat ciepła na przesyle wymaga poniesienia nakładów na poziomie 57,3 mln. Kwota dotacji unijnej wynosi 33,6 mln. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
Projekt dotyczy modernizacji ok. 28,3 km sieci podziemnych i napowietrznych działających w systemie ciepłowniczym obsługującym miasta Gdynia i Rumia. W efekcie przeprowadzonego procesu decyzyjnego, w trakcie którego wzięto pod uwagę m.in. wiek i awaryjność sieci do zakresu Projektu wybrano sieci o łącznej długości ok. 28 298 m, w tym:

 • 6 271 m sieci podziemnych wysokoparametrowych,
 • 4 867 m sieci niskoparametrowych,
 • 16 664 m sieci napowietrznych wysokoparametrowych,
 • 496 m sieci na 16 bramownicach.

W ocenie wytypowanych odcinków sieci zwrócono uwagę na stan techniczny zarówno rury, jak i izolacji. Stwierdzono, że w przypadku sieci podziemnych konieczna jest wymiana całej sieci (rury i izolacji), a w przypadku sieci napowietrznych, dla osiągnięcia zakładanego efektu zmniejszenia strat ciepła wystarczająca jest wymiana samej izolacji (rury są w dobrym stanie, a izolacja jest bardzo zniszczona w wyniku działania czynników atmosferycznych oraz na skutek aktów wandalizmu). Modernizacja sieci niskoparametrowych polegać będzie na wymianie sieci. Preizolowana sieć ciepłownicza ułożona zostanie w istniejących kanałach ciepłowniczych, po uprzednim zdemontowaniu przewodów starej sieci cieplnej.
Projekt w szerszym aspekcie przyczyni się do poprawy stanu powietrza, poprawy komfortu życia mieszkańców i turystów (lepsza jakość powietrza i gleby, ograniczenie przerw w dostawach ciepła). Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, bardziej racjonalne wykorzystanie energii i zasobów węgla kamiennego umożliwi również realizację nowych podłączeń.
Po zdobyciu środków unijnych na budowę kogeneracji w Wejherowie jest to kolejny sukces Spółki OPEC i jej pracowników.