Zmiana taryfy dla ciepła OPEC

Informujemy, że 18 lipca 2022 r., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.32.2022.164.XXII.PWi, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła OPEC. Zmiana taryfy wynika ze zmiany wysokości ceny referencyjnej dla źródła kogeneracyjnego w Wejherowie, wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, kosztów paliwa węglowego oraz ze wzrostu cen ciepła kupowanego u wytwórcy (PGE EC).


W nowej taryfie średni wzrost cen dla odbiorców OPEC wynosi 4,6%.


Uchwałą Zarządu OPEC nowe ceny i stawki opłat zostaną wprowadzone do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w ustawowym terminie 14 dni od dnia opublikowania zmiany taryfy, tj. od dnia 2 sierpnia 2022 r.


Jednocześnie informujemy, że taryfa dla naszych odbiorców zasilanych z kotłowni gazowych nie ulega zmianie, dzięki umowie OPEC z dostawcą, która gwarantuje nam niezmienione ceny paliwa do końca tego roku.


Porównanie wzrostu cen węgla rok do roku.

Spółka kupowała miał węgla kamiennego po cenach:

• w 2021 roku: 228 zł, 278 zł i 365 zł za tonę; średnia cena wynosiła 294 zł/t,

• w 2022 roku: 630 zł, 940 zł i 1460 zł za tonę; średnia cena wynosiła 1006  zł/t.

Średnia cena węgla rok do roku wzrosła o 712 zł, tj. o 242%.

Prezes OPEC Wojciech Folejewski uczestniczył 8 czerwca br. w Warszawie w spotkaniu konsultacyjnym samorządowców oraz ciepłowników, dotyczącym wzrostu cen energii, gazu, węgla i paliw. Celem zorganizowanego przez Związek Miast Polskich spotkania było nagłośnienie problemu i zebranie od miast możliwie wiele dokładnych danych na ten temat,  aby podjąć stanowcze działania na rzecz wdrożenia przez rząd niezbędnych działań osłonowych dla lokalnych społeczności.


„Jesteśmy przedsiębiorstwem samorządowym, a naszą misją jest dostarczanie energii cieplnej w sposób bezpieczny i możliwie tani do mieszkańców. Dotychczas było to zadanie polegające głównie na dbałości o sieć ciepłowniczą. Teraz, w obliczu przyspieszających zmian klimatycznych i nowych zagrożeń, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, zadbanie o bezpieczeństwo dostawy ciepła staje się ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością, która zyskała nowy wymiar” – mówi Wojciech Folejewski, Prezes Zarządu OPEC.


„Nie ma czasu na czekanie, dlatego – poza bieżącym zarządzaniem produkcją i dystrybucją bezpiecznego ciepła dla mieszkańców - już na początku tego roku postanowiliśmy działać jeszcze dynamiczniej. W marcu br. powołałem Radę ds. strategii OPEC. Zadaniem Rady jest wypracowanie wytycznych dla opracowania strategii OPEC na lata 2023-2040. Dzięki połączonej wiedzy naukowców, samorządowców, przedstawicieli finansów, prawa i ochrony środowiska już niebawem opracowany zostanie dokument pozwalający na pracę nad transformacją przedsiębiorstwa tak, aby zapewnić bezpieczną dostawę zielonej i taniej energii cieplej dla mieszkańców. Opracowane programy pozwolą systematycznie przechodzić na czystą energię, z zachowaniem gwarancji dostaw ciepła, w sposób bezpieczny i akceptowalny finansowo” – dodaje Prezes Folejewski.