PL  |  EN

Spotkanie energetyków gminnych w Gdyni

Po raz drugi OPEC był partnerem wydarzenia „Spotkanie Energetyków Gminnych”, odbywającego się dnia 6 czerwca 2024 r. w Hotelu Mercure, w ramach którego specjaliści ds. energii z ramienia samorządów spotkali się w Gdyni w celu omówienia wyzwań związanych z energetyką. Organizatorami wydarzenia byli Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Gości wydarzenia powitał Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju wraz z Emilią Szczerba, Dyrektor Departamentu Handlu PGE EC S.A.

Podczas pierwszej część spotkania prezentowano szereg wykładów i prezentacji przedstawicieli m.in.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Portu Czystej Energii oraz OPEC.

Zaproszeni prelegenci poruszali tematy związane z:

  • Portem Czystej Energii, czyli powstającą w Gdańsku najnowocześniejszą w Polsce i w Europie instalacją odzysku energii z odpadów,
  • termomodernizacją budynków, także tych zabytkowych,
  • Funduszami Europejskimi,
  • dyrektywą EPBD w ramach Zielonego Ładu, która ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez budynki w całej UE.

Podczas wydarzenia wystąpił Pan Jacek Maniszewski, główny specjalista ds. uzgodnień i projektowania inwestycji OPEC, omawiając temat efektywnego zarządzania ciepłem.

W drugiej części wydarzenia odbyły się warsztaty w ramach projektu INHERIT, finansowanego z programu Horyzont Europa, dotyczącego ochrony budynków zabytkowych oraz wizyta studyjna w Zespole Szkół Sportowych w Gdyni, którego budynek został zmodernizowany w ramach metropolitalnego programu termomodernizacji.