Rebranding Marki OPEC

Obecnie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przechodzi proces rebrandingu.


Rozwój przedsiębiorstwa i zachodzące w nim zmiany organizacyjne powiązane są harmonijnie ze zmianami wizerunkowymi, podkreślającymi, że OPEC nie stoi w miejscu, ale jest firmą nowoczesną, otwartą na wyzwania współczesności.


Najważniejsze cele rebrandingu marki OPEC:

• odświeżenie marki, dostosowanie jej do aktualnych trendów i nadanie unikalnego znaczenia,
• stworzenie tożsamości werbalnej i wizualnej spójnej z pozycjonowaniem,
• stworzenie spójnego i funkcjonalnego wizerunku marki, zwiększenie rozpoznawalności marki (i jej docelowego, nowego wizerunku) oraz pozytywne wyróżnienie jej na tle konkurencji,
• zwiększenie atrakcyjności marki OPEC w porównaniu z markami konkurencyjnymi w oczach obecnych, a przede wszystkim nowych klientów,
• budowanie świadomości marki, m.in.: pewnej, rzetelnej, prospołecznej i jednocześnie będącej częścią lokalnej społeczności; działającej „dalej niż potrzeba” (akcje charytatywne),
• nadanie ładu wizualnego o cechach takich jak użytkowość i skromność,
• budowanie pozytywnego wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.


Rebranding to nie tylko zmiana logo i linii wizualnej, ale – proces zmiany wartości, procedur, zachowań, narzędzi oraz elementów komunikacji, które mają prowadzić do zmiany postrzegania marki.


STRATEGIA MARKI OPEC opracowana została na podstawie badań rynkowych, ankiety wśród klientów, partnerów oraz warsztatów z interesariuszami. Trzy kluczowe podstawy nowej strategii marki:
autentyczność – komunikacja oparta na prawdziwych fundamentach; nie ma miejsca na marketingowe ubarwianie rzeczywistości
elastyczność – strategia marki opiera się na takich fundamentach, by działać niezależnie od zmieniającej się oferty firmy
klarowność – przekaz klarowny i jednoznaczny dla odbiorcy.


Nowy linia wizualna funkcjonuje już na tegorocznych kalendarzach, Polityce ISO, materiałach reklamowych, w stopkach mailowych. Aktualnie są w przygotowaniu: papier firmowy, wizytówki, faktury dla klientów. Sukcesywnie będą wdrażane kolejne nośniki z nowym znakiem graficznym.


EWOLUCJA ZNAKU GRAFICZNEGO OPEC