PL  |  EN

Prezes OPEC Wojciech Folejewski odznaczony za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

W miniony wtorek, 13 lutego br. na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele dowództwa Marynarki Wojennej, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej, reprezentant oraz dowódca „Błyskawicy”.

Złoty Krzyż 80. Rocznicy Utworzenia Armii Krajowej otrzymały: Beata Rutkiewicz – wojewoda pomorska oraz Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

Odznaczenie za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyznano Wojciechowi Folejewskiemu – prezesowi OPEC-u w uznaniu patriotyzmu i wspierania działalności Związku.

„Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i zaszczyt. Bardzo dziękuję za uznanie i zapewniam, że nadal aktywnie będę wspierał działania ŚZŻAK, służące kultywowaniu pamięci o losach żołnierzy AK oraz edukujące kolejne pokolenia w duchu wartości patriotycznych" – zaznacza Prezes Wojciech Folejewski.

Medale i odznaczenia wręczał Tomasz Kuplicki, kpt. w st. spoczynku, wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK, tym samym podkreślając rangę 80. Rocznicy Akcji Burza.