PL  |  EN

Powstaniec warszawski major Jerzy Grzywacz ps. „Tapir” skończył 95 lat


W miniony piątek 2 lutego br. w Gdańsku, z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, prezydent gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, rodziny i przyjaciół, odbyła się uroczystość poświęcona Jubileuszowi 95-tych urodzin prof. Jerzego Grzywacza.

Jerzy Grzywacz urodził się 6 stycznia 1929 r. w Grudziądzu. W czasie okupacji należał do Szarych Szeregów i walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie ukończył fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i tam też obronił doktorat. Aż do emerytury był kierownikiem Zakładu Fizyki Ogólnej na Uniwersytecie Gdańskim. W grudniu 1970 r. uczestniczył w protestach robotników na ulicach Gdańska. Od września 1980 r. był członkiem władz „Solidarności” na Uniwersytecie Gdańskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działał w konspiracji. W 1984 r. objął stanowisko prodziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UG, z którego po roku został zdjęty z przyczyn politycznych. W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Był współtwórcą Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Sopocie i z jego listy został w 1990 r. radnym, a także przewodniczącym Rady Miasta Sopotu. W latach 1998-2002, czyli w pierwszej kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego, Jerzy Grzywacz był radnym z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Otwierał pierwsze posiedzenie Sejmiku pełniąc funkcję radnego seniora, a następnie kierował Komisją Współpracy Zagranicznej i Międzyregionalnej. Szczególnie zaangażował się w nawiązanie współpracy pomiędzy województwem pomorskim a Środkową Frankonią w Niemczech. Obecnie Jerzy Grzywacz nadal działa w strukturach  AK, pełniąc funkcję Prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻ Armii Krajowej.

OPEC od wielu lat współpracuje z Panem Grzywaczem i wiernie wspiera działania Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W piątkowej uroczystości uczestniczył Pan Tomasz Kuplicki, również aktywny działacz AK - Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻ Armii Krajowej, były dyrektor OPEC oraz obecny Prezes OPEC p. Wojciech Folejewski.