Podziękowanie za wsparcie XV Miejskiego Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej