OPEC z tytułem „Firma 30 – lecia Wolności RP”

Dnia 14 czerwca br. podczas uroczystej Gali w Warszawie Prezes OPEC Janusz Różalski odebrał kolejną prestiżową nagrodę dla naszego przedsiębiorstwa – tytuł „Firma 30 – lecia Wolności RP” (1989 – 2019).

Jest to nagroda specjalna w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości, która jest wyrazem wysokich kompetencji i olbrzymich możliwości, jak również uzasadnia biznesowe aspiracje i podkreśla przewagę nad konkurencją. To narzędzie budowania tożsamości marki wyróżniające ją na rynku. Nagroda stanowi potwierdzenie, ze firma działa w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz dba o swoich pracowników, zapewniając im dobre warunki pracy i możliwości rozwoju.