OPEC na Konferencji HEATING FORUM w Gdyni - relacja uczestników


W dniach 18-19 października w Gdyni odbyła się konferencja HEATING FORUM organizowana przez firmę Vector Smart Data.


Wydarzenie służyło wymianie doświadczeń i rozwiązywaniu branżowych problemów. Przedstawiono kilkanaście wystąpień eksperckich m.in. o digitalizacji sieci ciepłowniczej, pozyskiwaniu środków NFOŚ. Omawiano partnerskie rozwiązania w obszarze ciepłownictwa dot. inteligentnych systemów ciepłowniczych zaprezentowano nowinki technologiczne z branży ciepłowniczej. Digitalizacja, Inteligentne systemy oraz partnerstwo - to 3 najczęściej padające słowa. Poruszano też tematy efektywnego energetycznie przedsiębiorstwa ciepłowniczego po nowelizacji ustaw. Rozmowy w kuluarach dotyczyły również przyszłości ciepłownictwa. Spotkanie to było okazją do poznania najnowszych rozwiązań cyfrowych wymiany doświadczeń z innymi PEcami.


Na wstępie Mariusz Bogusławski z firmy Vector wprowadził nas w świat inteligentnych systemów ciepłowniczych w kontekście ścisłej współpracy z firmą Fortum z Wrocławia. Fortum jest sprzedawcą prądu, gazu oraz ciepła, posiadającą elektrociepłownię w Częstochowie Zabrzu i Bytomiu oraz 800 km sieci ciepłowniczej (Wrocław Częstochowa, Płock. Wdraża też wiele rozwiązań i produktów, które powstają we współpracy z firmą Vector.
Następnie firma Fortum przedstawiła temat digitalizacji w obszarze przesyłu i dystrybucji ciepła. Wdrażane prze nich usługi cyfrowe dla swoich klientów - również ostatecznych odbiorców ciepła - przysłowiowych Kowalskich. Przedstawione rozwiązania są produktem konkurencyjnym dla firmy Kiona, z którą obecnie prowadzimy rozmowy. W kuluarach udało mi się porozmawiać z Product Managerem Fortum - Józefem Augustynów, który przedstawiał w/w. produkty z ramienia Fortum i wstępnie zaanonsować spotkanie OPEC Gdynia z Fortum we Wrocławiu, które miałoby się odbyć w pierwszej połowie listopada.
Kolejnym ciekawym tematem konferencji było przedstawienie rozwiązań przez firmę KartGis. Ich istotą jest innowacyjne podejście do zarządzania sieciami ciepłowniczymi z wykorzystaniem telemetrii różnymi technikami przesyłu wartości pomiarowych przy wykorzystaniu GIS-u, a co za tym idzie zapewniające szybką reakcję na odczyt, włącznie z uruchomieniem brygady usuwania awarii.
W dobie przesyłu informacji w postaci elektronicznej nie zabrakło również tematu cyberbezpieczeństwa przedstawionego najpierw przez przedstawiciela Orange, a następnie przez Macieja Cichego, dyrektora Vector Solutions.
Drugi dzień konferencji to głownie prezentacje firm produkujących wszelkiego rodzaju urządzenia stosowane w ciepłownictwie :
• Auma - napędy zmiennoprędkościowe wykorzystywane w ciepłownictwie
• Siemens -automatyka
• Wilo - pompy od źródła do węzłów
W drugim dniu konferencji szczególnie godny uwagi był temat digitalizacji sieci ciepłowniczych i pozyskiwania na ten cel środków finansowych, który został bardzo ciekawie przedstawiony przez p. Michała Rynkowskiego z firmy Energo-Skaner, która jako firma zewnętrzna współpracuje z wieloma PEC-ami w temacie pozyskiwania finansowania.
Podsumowując, można powiedzieć, że konferencja HEATING FORUM stała na wysokim poziomie, jej tematyka była wartościowa i w znacznym stopniu dotyczyła naszego przedsiębiorstwa.


Piotr Kruszyński - Dział Handlu i PromocjiPoniżej przedstawiamy opinie i spostrzeżenia pozostałych uczestników konferencji z ramienia OPEC:


Paweł Kruppa - Dział Urządzeń Pomiarowych

Miałem przyjemność uczestniczyć w prezentacji firmy Energo-Skaner, p. Michała Rynkowskiego - „Digitalizacja sieci ciepłowniczych”, która odbyła się na Forum zorganizowanym przez firmę Vector. Dotyczyła ona programu z NFOŚ, do którego OPEC również przymierza się startować.

Z przedstawionych informacji wynika jasno, że nie ma sensu zaczynać bez sporządzonego audytu ex ante, jeszcze przed podjęciem decyzji o starcie i rozpoczęciem ubiegania się o dotację. Owe audyty są sporządzane przez firmy zewnętrzne. Koszt kwalifikowany takiego opracowania nie może być większy jak 10% inwestycji. W rozmowach kuluarowych padły kwoty w zakresie 30-40 tys PLN, jakie zapłaciły już inne PECe - za audyt i studium wykonalności. Opłaty za dalsze procedowanie wniosku i wygranie dotacji to dodatkowa succes fee, około 5%.

Zakres prac obejmuje najczęściej nie tylko pomiar ale i automatykę – dzięki temu można skonsumować wyniki pomiarów i uzyskać efekt oczekiwany w programie. Przy czym nie wchodzą w dotacje działania już istniejące, tylko nowe projekty.

Położono duży nacisk na posiadanie mechanizmów do regularnej analizy danych, bez których digitalizacja jest bezwartościowa – nie przynosi efektu. Należałoby się w OPEC zastanowić komu i do czego takie dane są potrzebne i na ile zostaną wykorzystane, a co za tym idzie – czy zasadność wydania tych środków będzie do udowodnienia. Wg słów p. Rynkowskiego – należy mieć wizję do wykorzystania tego ogromu gromadzonych pomiarów. Co akurat jest zbieżne ze zdaniem, jakie przekazali niedawno członkowie Rady ds. Rozwoju OPEC.

Bardzo się zastanawiam, czy faktycznie wydawać środki na opracowania okołoprogramowe NFOŚ, zamiast spróbować zbudować pomiary na sieci bez tej dotacji i wcześniejszych kosztownych audytów. Rozwiązanie np. Vexve za 2 900 EUR czyli około 14 000 zł za licznik da nam w każdym z wyznaczonych przez ED 3 etapów koszt po około 100 000 zł, a np. w tym roku budżetowym na samą dokumentację do programu mam przydzielone 100 000 w planie. Tym bardziej, że minimalna dotacja to 500 000, a może obejmować jedynie do 50% (standardowo do 30%). Czyli od razu program ustawiony jest na duże kwoty.

Z p. Michałem wymieniliśmy się wizytówkami, ucieszył się, że ma teraz kontakt również i do OPEC. Dodatkowo przekazał mi ciekawe informacje o swojej działalności doradczej w branży ciepłowniczej. Już w tej półgodzinnej rozmowie zorientowałem się, że ma dużą wiedzę i współczesne podejście do ciepłownictwa w PL i UE. Jego firma prowadzi oprócz działań audytorskich również działania doradcze, w formie abonamentu bądź zleceń.


Leszek Klimkowski - Dział Rozwoju Usług i OZE

Moje wrażenia ze spotkania Heating Forum by Vector są bardzo pozytywne. Generalnie odebrałem trzy główne tematy tego Forum:

  1. Digitalizacja ciepłownictwa i rozszerzanie usług firm ciepłowniczych kierowanych do klientów końcowych .
  2. Wykorzystanie GIS w ciepłownictwie.
  3. Wsparcie firm ciepłowniczych w działaniach zmierzających do transformacji energetycznej.

Z uwagi na charakter mojej pracy i zajmowane przeze mnie stanowisko zwróciłem uwagę na tematy: 1 oraz szczególnie 3. W ramach prelekcji związanych z digitalizacją ciepłownictwa prezentowane były systemy zarządzania systemem ciepłowniczym od źródła do ostatniego elementu, czyli grzejnika. Szczególnie podkreślano konieczność rozszerzania usług dla klientów końcowych łącznie z usługami typu smart home. Wydaje się to kierunek bardzo interesujący w którym będą się rozwijać systemy ciepłownicze, dając możliwość generowania dodatkowych przychodów z usług pozakoncesyjnych.

Wśród prezentacji związanych ze wspieraniem przedsiębiorstw ciepłowniczych szczególną uwagę zwróciłem na prezentację firm Energo-Skaner Michał Rynkowski i Modern Tech Solution Sp. z o.o. Obie firmy są firmami pomorskimi mającymi swoje siedziby w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim, współpracującymi ze sobą oferując kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw ciepłowniczych w transformacji energetycznej. Energo-Skaner oferuje opracowania planów osiągnięcia neutralności klimatycznej, audytów do wniosków o dofinansowanie, samych wniosków, studiów wykonalności itp. Firma Modern Tech Solution skupia się na części realizacyjnej działań związanych z transformacją energetyczną. Obie te firmy, a szczególnie Energo-Skaner, mogą być naturalnym partnerem w działaniach związanych z transformacją energetyczną, szczególnie mając na uwadze wejherowski system ciepłowniczy.


Dominika Przytarska - Dział Rozwoju Technologii i GIS

Bardzo się cieszę z udziału w konferencji, organizowanej przez firmę Vector. Na spotkaniu mogłam zapoznać się z nowoczesnymi technologiami dostępnymi na rynku ciepłowniczym. Największe wrażenie zrobiła na mnie firma KartGIS, oferująca mobilną aplikację do obsługi systemu GIS. Nie ukrywam, że jako specjalista w tej dziedzinie, uważam, że takie rozwiązanie, pozytywnie wpłynęłoby na rozwój naszej firmy.


Przemek Kwiatkowski - Dział Rozwoju Technologii i GIS

Konferencja "Heating Forum" stanowiła znakomitą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ciepłownictwa. Przez dwa dni mieliśmy szansę słuchać wykładów prelegentów, brać udział w panelach dyskusyjnych i rozmawiać z ekspertami w branży grzewczej.

Najbardziej zaciekawiło mnie wstąpienie firmy KartGis pt. „Innowacyjne podejście do zarządzania sieciami ciepłowniczymi z wykorzystaniem telemetrii i GIS”. W szczególności zwróciłem na uwagę na rolę systemu GIS w optymalizacji sieci ciepłowniczej. GIS w ciepłownictwie pomaga zwiększyć efektywność działalności, obniżyć koszty operacyjne oraz przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, poprzez minimalizację wpływu na środowisko naturalne. Dzięki dokładnym danym przestrzennym, ciepłownie mogą lepiej planować i reagować na zmieniające się warunki rynkowe i środowiskowe. Nie powinniśmy traktować systemu GIS jedynie jako „piękną mapę”, ale jako zbiór wszelakich informacji, które możemy pozyskać na temat naszego systemu ciepłowniczego