OPEC MECENASEM KULTURY

OPEC MECENASEM KULTURY

Podczas uroczystej Gali, zorganizowanej 21 kwietnia br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, zostały wręczone nominacje oraz nagrody w konkursie o Pomorską Nagrodę Artystyczną za 2021 rok. OPEC Sp. z o.o.  otrzymało prestiżową nominację w kategorii MECENAT KULTURY. Konkurs i Gala zorganizowane zostały pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

„W dzisiejszej rzeczywistości nie jest już niczym zaskakującym, że biznes angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, realizuje projekty i akcje społeczne, wspiera instytucje z obszaru: sportu, kultury i zdrowia. Budowanie pozytywnego wizerunku marki dawno już wykroczyło poza przedmiot działalności danej firmy czy instytucji, dlatego nasza Spółka poza bieżącą działalnością, związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła, realizuje również zadania w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Uzyskane wyróżnienie, jest dla nas potwierdzeniem, że nasze wsparcie jest potrzebne i doceniane”. – mówi Wojciech Folejewski, Prezes Zarządu OPEC.

W uzasadnieniu Kapituły Konkursu podano, że OPEC otrzymał nominację za „systematyczne, wieloletnie wspieranie działań Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, zaangażowanie w przedsięwzięcia artystyczne, zwłaszcza edukacyjne”.

„Zaangażowanie OPEC w długofalową współpracę z Teatrem Miejskim w Gdyni świadczy o głębokim zrozumieniu odpowiedzialności Spółki, także za wspieranie sfery kulturalnej i edukacyjnej Miasta Gdyni. Takie działania są zbieżne z kierunkami rozwoju miasta, dlatego gratulujemy nominacji i gorąco kibicujemy w realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz naszej społeczności”. – mówi Emil Rojek, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPEC, który towarzyszył Prezesowi OPEC podczas wydarzenia.

Jak dodaje Bogusław Suwara, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPEC: Dziś od przedsiębiorstw komunalnych oczekuje się, że odpowiadając na oczekiwania świadomego konsumenta, zarówno tego zewnętrznego, jak i wewnętrznego, jakim są pracownicy, ich działalność będzie odbywała się w zgodzie z ideami zrównoważonego rozwoju. OPEC realizuje te założenia udowadniając, że także wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności jest ważnym elementem działalności przedsiębiorstwa".

Podczas czwartkowej Gali przyznano nagrody w trzech kategoriach: KREACJE, POMORSKA NADZIEJA ARTYSTYCZNA I MECENAT KULTURY. Nagrodę specjalną za CAŁOKSZTAŁT PRACY ARTYSTYCZNEJ otrzymał znany i lubiany trójmiejski aktor – Mirosław Baka.

Po części oficjalnej, podczas której nie zabrakło wzruszających akcentów solidarności z Ukrainą, zebranym gościom towarzyszył koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, która dyrygował Maestro Szymon Morus.


fot. Karol Stańczak