PL  |  EN

Król Danii podczas „energetycznej” wizyty w Polsce

W dniach 31.01 – 02.02. br. nowy Król Danii Fryderyk X przyjechał z pierwszą zagraniczną wizytą do Polski.


Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z klimatem i koniecznością odchodzenia od energetyki opartej na surowcach kopalnych, na rzecz odnawialnych źródeł energii. Król Danii podkreślił, że w obszarze energetyki Polska i Dania z sukcesami współpracowały już przy budowie gazociągu Baltic Pipe, a obecnie rozwijają współpracę w obszarze morskich (offshore) elektrowni wiatrowych.

„Jako państwo chcemy współpracować w wykorzystaniu tego olbrzymiego potencjału przemysłu wiatrowego, jaki posiada Pomorze Zachodnie” – zadeklarował król Danii, określając Polskę i Danię jako państwa "połączone morzem i wiatrem".
Król Danii zaznaczył, że „zmiany klimatyczne to temat, który jest niezwykle dla nas ważny”. „Widzimy, jak możliwości energii, nowe technologie mogą wywrzeć wpływ na przyszłość, na przyszłe pokolenia. Ta wizyta ma na celu pokazać, jakie zmiany możemy wprowadzić, aby wykorzystywać więcej odnawialnych źródeł energii, a także jak wpłynąć na odpowiedzialne sposoby produkcji oraz zachowania konsumencie” – podkreślił król Danii.

Podczas pierwszego dnia wizyty w Warszawie jednym z zaproszonych przedstawicieli Polski był prezes OPEC Wojciech Folejewski.
„Zaproszenie z Ambasady Danii dla Prezesa OPEC, do wzięcia udziału w tak zaszczytnej uroczystości, to niewątpliwie wielkie wyróżnienie dla naszej firmy. Znaleźliśmy się w gronie wybranych gości z kręgu biznesu i polityki, tym bardziej w wąskiej grupie zaledwie kilku zaproszonych PEC-ów z Polski (m.in. Gdyni, Lublina, Kielc, Gliwic). Padły ważne, zgodne ze Strategią OPEC, deklaracje polityczne najwyższego szczebla polityków z Polski i Danii ws. transformacji energetycznej i zielonej energii. Odbyły się debaty i warsztaty w kameralnych gronach na temat kierunków rozwoju i współpracy. Poza zaszczytnym uściskiem dłoni i kilkoma zdaniami zamienionymi przeze mnie z J.W. Królem Fryderykiem X, miałem również szansę odbyć szereg branżowych rozmów i spotkań w kuluarach, a także przeprowadzić dłuższą rozmowę z Panem Miłoszem Motyką, wiceministrem Klimatu i Środowiska ds. OZE. Wierzę, że nawiązane kontakty będą się rozwijały i przyniosą realne korzyści dla rozwoju naszej spółki”- mówi prezes OPEC Wojciech Folejewski.