Gdyński OPEC w czołówce najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni znalazło się na podium Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2019, organizowanego przez redakcję „Strefy Gospodarki” ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

– Bardzo wysokie 3. miejsce w Rankingu podkreśla stabilną pozycję naszej firmy w branży. Staramy się jednak nie używać takich określeń, jak lider, pionier czy mistrz. Nasza wiedza zweryfikowana wynikami pozwala nam mówić, że jesteśmy firmą mającą wpływ na ciepłownictwo polskie, a nawet europejskie. Z udziałem naszych partnerów biznesowych jednoczymy, tworzymy pewną wartość dodaną dla naszej branży – mówi Prezes OPEC Janusz Różalski.
Gdyński OPEC konsekwentnie realizuje filozofię dotyczącą tworzenia nowoczesnej przestrzeni społecznej. Dbałość o najwyższy poziom technologiczny i współpraca z pozostałymi, lokalnymi spółkami komunalnymi gwarantują społeczeństwu najwyższy, europejski poziom życia, czyste środowisko, bezpieczeństwo oraz implementację na polski rynek najnowszych rozwiązań typu smart. Tylko współpraca samorządów z firmami infrastrukturalnymi gwarantuje harmonijny, otwarty na przyszłość system usług komunalnych. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wpisuje się w typowe rozwiązania stosowane przez miasta Gdynia, Rumia i Wejherowo.
Mieszkańcy doceniają niezawodność ciepła sieciowego, ponieważ jest to pod każdym względem najwygodniejszy sposób ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 mln złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Do roku 2023 zaplanowano realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 mln złotych.
– Ranking ma na celu pokazanie czołówki branży ciepłowniczej, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim zaprezentowanie Czytelnikom Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej, opinii publicznej oraz Internautom podstawowych informacji związanych z branżą ciepłowniczą w naszym kraju – wyjaśnia Bogdan Leszczorz, sekretarz redakcji „Strefy Gospodarki”. – Niestety niewiele osób spoza niej wie, jak wielki wysiłek popularne PEC-e wkładają w swoją codzienną pracę oraz utrzymanie wysokiej sprawności technicznej urządzeń i instalacji przez cały rok. Jak co roku, przy wyłanianiu najlepszych przedsiębiorstw, analizie zostały poddane zarówno kwestie techniczne, jak i finansowe. Pod uwagę były brane również tzw. dane „miękkie”, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości, polityka personalna czy też wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.