Gdyński OPEC na posterunku

„Świat oszalał” – to chyba najczęściej powtarzane słowa w ostatnich tygodniach. Przyzwyczajenia większości z nas, ludzi przełomu XX i XXI wieku, dostęp do niezliczonych dóbr i poczucie  bezpieczeństwa zostały zachwiane w skali dotychczas niespotykanej.


Express Biznesu, kwiecień 2020