PL  |  EN

Dekarbonizacja w ciepłownictwie na podstawie rozwiązań skandynawskich


W dniach 5-6 października br. w Sopocie odbyło się seminarium „Dekarbonizacja w ciepłownictwie”, zorganizowane pod patronatem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. OPEC reprezentowali: Łukasz Koss/IE, Mariusz Woźniarski/IR, Tomasz Chrapkowski/IN, Krzysztof Tafelski/RC, Jarosław Wojewski/EW, Jacek Maniszewski/NU, Leszek Klimkowski/RO i Sławomir Kijakowski/RT.


Mariusz Woźniarski, p.o. Dyrektora ds. Rozwoju Technologii, Kierownik Działu Rozwoju Usług i OZE

Na konferencji przedstawiono wiele nowoczesnych rozwiązań z zakresu:

- technologii nowoczesnych układów kogeneracyjnych budowanych w oparciu o silniki Wartsila,

- sposobów działania systemów informatycznych stosowanych do zarządzania siecią ciepłowniczą i przyłączonymi do niej źródłami ciepła (Danfoss),

- opracowywanych przez firmy konsultingowe programów modernizacji systemów ciepłowniczych (cele związane z programem UE Fit For 55),

- doświadczeń związanych z budową instalacji kogeneracyjnych, wykorzystujących różne paliwa, w tym wodór,

- i inne.

Wnioski z konferencji wskazują na konieczność budowy systemów ciepłowniczych współpracujących z różnymi źródłami ciepła.

Zarządzanie takimi systemami powinno odbywać się z wykorzystaniem systemów informatycznych pracujących w oparciu o sztuczną inteligencję, zasilaną informacjami z zakresu: technologii, prognoz pogodowych, cen nośników energii, itp.

Duży nacisk jest kładziony na wykorzystanie przewidywanych nadwyżek energii elektrycznej. Nadwyżki te będą wykorzystywane do produkcji wodoru, zasilania kotłów elektrodowych, magazynów energii elektrycznej, itp.

System ciepłowniczy ma stać się narzędziem kompensacji w bilansie produkcji energii elektrycznej.

Wiele uwagi poświęcono też obniżaniu parametrów systemów ciepłowniczych oraz wysokiej dyspozycyjności kogeneracyjnych układów opartych o silniki spalinowe.


Powyższa wizja energetyki cieplnej jest dla Polski punktem, do którego powinniśmy dążyć. Obecnie w naszych systemach nie ma wielu źródeł ciepła, ale muszą się pojawić, żeby sprostać wymogom transformacji energetycznej.


Krzysztof Tafelski, Technik Pomiarów Środowiskowych w Dziale Chemicznym


Rozmowy na temat ograniczania śladu węglowego są w naszych czasach bardzo potrzebne. Spotkanie, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć, skierowane było w stronę przejścia z paliw stałych na płynne. Przedstawiona przez firmę Wartsila symulacja elektrociepłowni dla Wejherowa skupiała się przede wszystkim na źródle energii pracującej podczas spalania paliwa kopalnego. Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii działały jako urządzenia wspomagające. Jestem świadomy tego, że nasza firma musi uzyskać zero emisji, ale będzie to stopniowe przedsięwzięcie i możliwe, że okres przejściowy może wyglądać podobnie jak symulacja z Plexos (programu do symulacji dla różnych źródeł energii).

Ciekawe rozwiązanie przedstawiła firma Ramboll, która współpracując z Orlenem opracowała silnik, który bez przeróbek może wykorzystywać różne paliwa (zielony metan i wodór).


Jarosław Wojewski, Kierownik Zakładu Produkcyjnego Energetyki Cieplnej Wejherowo


Uważam, że sympozjum było merytorycznie bardzo ciekawe, a zarazem potrzebne. Spojrzenie Duńczyków na obecną sytuację naszego kraju jest wyzwaniem nie tylko energetycznym, ale i społecznym. Wiele pomysłów na rozwiązanie problemu dotyczącego znalezienia właściwego źródła są podobne do naszych. Zdecydowanie widzą bowiem mix energetyczny na bazie gazu, kogeneracji, pomp ciepła, fotowoltaiki oraz magazynów ciepła. Wskazali również, znaczącą rolę jaką odgrywa energia elektryczna w energetyce, na którą jest coraz większe zapotrzebowanie oraz cyfryzacja systemów ciepłowniczych z inteligentną metodą wykorzystania ciepła w budynkach. Ciekawostką była również prezentacja dotycząca silników wodorowych, które zaczynają pojawiać się na rynku. Jak już wspomniałem wcześniej podkreślano również budowanie świadomości w społeczeństwie o poszanowaniu energii.  Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, że to się zaczyna praktycznie od nas samych.