Ciepło sieciowe OPEC ogrzeje wejherowski szpital

Ponad 50 procent mieszkańców Wejherowa otrzymuje ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło, które pochodzi z własnych źródeł – ciepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej.


Latem dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody realizowana jest przede wszystkim w oparciu o silnik gazowy. Nad prawidłową pracą wejherowskiego systemu czuwa 50-osobowa załoga.


2020.09.25_Express_Powiatu_Wejherowskiego_(Cieplo sieciowe OPEC ogrzeje wejherowski szpital)