Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych:
  2. Informuje o unieważnieniu postępowania na Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych
Drukuj