Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza w najbliższy piątek 11 maja 2018r., w godz. 10.00 – 15.00  do zwiedzania nowoczesnej i ekologicznej elektrociepłowni gazowej w Wejherowie, przy ul. Staromłyńskiej 41.

OPEC już 5. raz uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Unijnych. W programie:  prezentacja multimedialna na temat firmy oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w procesie kogeneracji, a także zwiedzanie zakładu energetyki cieplnej pod opieką specjalistów z OPEC. Ponadto dla najmłodszych przewidziane są konkursy z nagrodami.

Projekt „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni  Nanice na terenie Wejherowa”, złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji), a całkowite nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 20 mln PLN.  Celem projektu było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa. Cel został osiągnięty –

w 2012 roku emisja pyłów w Nanicach wynosiła 78,92 ton na rok, zaś w roku 2017 było to tylko 6,65 ton na rok. Oznacza to prawie 12 razy mniej pyłów w mieście.

 

 

 

Drukuj