OPEC  podpisał umowę na realizację kolejnych inwestycji ciepłowniczych na terenie Gdyni, Rumi i Wejherowa, dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

15 lutego 2018r została popisana kolejna umowa o dofinansowanie, które zostało przyznane na realizację projektu pn „Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa”.

Projekt zakłada termomodernizację wybranych odcinków sieci ciepłowniczych, charakteryzujących się wysokimi stratami ciepła. Planowane prace obejmują:

  • wymianę ciepłociągów wykonanych metodą tradycyjną na ciepłociągi wykonane w technologii rur preizolowanych o średnicach od 2xDN 20 do 2xDN 600 na 15 odcinkach o łącznej długości ok 7,2 km, (w tym: 11 w Gdyni: Leszczynki, Chylonia, Pustki Cisowskie, Demptowo, Witomino, Grabówek, Śródmieście), 3 zadania w Wejherowie (osiedla: Staszica, Kalwaryjskie, Harcerskie), 1 zadanie w Rumi (okolice ul. Dąbrowskiego)
  • wymianę izolacji na ciepłociągach napowietrznych o średnicach od 2xDN 250 do 2xDN 350 na 1 odcinku o długości ok 0,682 m (w Wejherowie)

Zasadniczym celem i oczekiwanym rezultatem realizacji Projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC, poprzez ograniczenie strat w dystrybucji ciepła na sieciach. Poprawa efektywności przesyłu ciepła pozwoli zmniejszyć zużycie energii pierwotnej, wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów.

Projekt przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych (1 568 tony równoważnika CO2/rok) oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (11 601 GJ/rok). Ponadto przewiduje się spadek emisji pyłów: 0,57 Mg/rok.

Prace zostały rozłożone na 3,5 roku, od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu: 18.419.250,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9.454.000,00 PLN

Drukuj