Ciepło dla Kosakowa

Dnia 12 lutego br. OPEC i PGE Energia Ciepła zawarły z władzami pomorskiej Gminy Kosakowo Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Priorytetem Partnerów niniejszego Porozumienia jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Kosakowo, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego i konkurencyjnego cenowo ciepła sieciowego produkowanego przez gdyńską elektrociepłownię
PGE EC, a dostarczanego przez OPEC.  Zadeklarowano wspólne działania na rzecz likwidacji niskiej emisji, wspieranie ekologii i efektywności energetycznej – zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Partnerzy Porozumienia uznają, że wyznacznikiem efektywności energetycznej jest przede wszystkim niższa emisja zanieczyszczeń. Produkcja ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji i dostarczanie go mieszkańcom systemem scentralizowanym jest optymalnym rozwiązaniem.

„Myślę, że jest to dobry krok w kierunku stworzenia możliwości podłączenia się zarówno obiektów mieszkalnych jak i przemysłowych do sieci ciepłowniczej południowych rejonów gminy tj. ulicy Płk. Dąbka, ul. Kościuszki i nowo wybudowanej ul. Derdowskiego. Docelowo prawdopodobnie obejmie to obszar powyżej 100 ha. Tereny te mają już opracowane lub są w trakcie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podpisując porozumienie chcemy promować politykę ochrony środowiska czyli korzystania z ekologicznie czystych źródeł energii, ograniczając w ten sposób zjawisko smogu.” – powiedział Jerzy Włudzik, wójt Gminy Kosakowo.

„Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to firma, która narodziła się na Pomorzu. Od 57 lat rozwijamy się w harmonii z najbliższym otoczeniem i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Podpisane porozumienie stanowi kontynuację naszej strategii zrównoważonego rozwoju i daje realną możliwość mieszkańcom Gminy Kosakowo, aby mogli korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego ciepła. Jako przedsiębiorstwo komunalne i lokalne, mamy codzienny, bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców naszego regionu.” – dodał Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC Sp. z o.o.

 

 

 

Drukuj