OPEC już czwarty raz wziął udział w akcji promującej fundusze unijne i zorganizował DZIEŃ OTWARTY na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wejherowie. Zainteresowanie obiektem było jeszcze większe niż w latach poprzednich.

W piątek 19 maja br. obiekty ciepłowni i elektrociepłowni zwiedziło ponad 200 osób: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkolaki, studenci uniwersytetów II wieku, mieszkańcy Wejherowa oraz przedstawiciele mediów. Poza zwiedzeniem obiektów wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego wzięli udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej kogeneracji, otrzymali atrakcyjne upominki firmowe, a także mogli uczestniczyć w atrakcyjnych konkursach przygotowanych przez pracowników naszego przedsiębiorstwa.

Głównym aspektem, na który zwracaliśmy uwagę podczas Dnia Otwartego były korzyści dla mieszkańców Wejherowa wynikające z bezpieczeństwa energetycznego, a także pozytywny wpływ elektrociepłowni gazowej na jakość powietrza nad miastem.

Projekt „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa” złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji).

Drukuj