Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

  1. Ogłasza postępowanie na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  2. Informuje o wyniku postępowania na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Drukuj